Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper i Odder

Frivilligcenter Odder

Om donationen

Selvhjælp er troen på, at de fleste mennesker i krise kan bearbejde deres problemer ved at møde andre ligestillede. I Frivilligcenter Odder tilbydes selvhjælp i grupper for både børn og voksne. Her gennemgås temaer som ADHD, hjerneskade, sclerose, kræft, hjertesygdomme og skilsmisse. Formålet med denne donation er at tilbyde selvhjælpsforløb, hvor deltagerne finder handlemuligheder, så de bedre kan tackle udfordringer. Gruppen er et trygt forum, hvor man kan dele sin historie samt have mulighed for at lytte til og lære af andre. Denne donation går derfor til at etablere flere selvhjælpsgrupper. Det forventes, at minimum 75-100 personer vil deltage i selvhjælpsgrupperne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Odder
Støttet beløb
350.000 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afventer i skrivende stund svar på ansøgninger om fortsat støtte til selvhjælp. Den kommunale støtte på ca. 61.000 kr. er fast.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
73 personer har deltaget i vores selvhjælpsgrupper i projektperioden. Heraf 51 voksne/unge og 22 børn. Fordelt på 9 voksengrupper og 4 børnegrupper. Selvom antal personer og grupper er underkanten af vores opsatte mål, er vi tilfredse med resultatet. Dette skyldes især, at vores selvhjælpsgrupper har været sat på pause fra medio marts 2020 til medio maj 2020 på grund af coronavirus. Det har dermed ikke været muligt at fortsætte eller starte nye grupper i denne periode.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under corona-nedlukningen måtte vi sætte vores selvhjælpsgrupper på pause. I stedet startede vi et midlertidigt tirsdags-suppekøkken, hvor udsatte/ensomme borgere kunne mødes til samvær, suppe og sang - på afstand og under hensyn til gældende restriktioner. Vi definerer ikke dette tilbud som en selvhjælpsgruppe, men som en mulighed for fællesskab under en krise.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start