Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper i Odder

Frivilligcenter Odder

Om donationen

Frivilligcenter Odder tilbyder selvhjælpsgrupper til børn og voksne, som befinder sig i svære livssituationer. Det kan være sorg, skilsmisse, stress eller sygdom, som forringer livskvaliteten og medfører psykisk sårbarhed, ensomhed og misbrug. I dette projekt mødes deltagere i en selvhjælpsgruppe, hvor de trygt kan fortælle deres historie, og der er mulighed for at lytte til og lære af andre. Formålet er, at deltagerne kan inspirere hinanden til at finde måder at tackle deres udfordringer på. Med donationen kan Frivilligcenter Odder etablere endnu flere grupper i de kommende to år, som vil give plads til omkring 75-100 deltagere i selvhjælpsgrupperne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Odder
Støttet beløb
349.968 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afventer pt. svar fra TrygFonden på ansøgning om fortsættelse af selvhjælpsgrupper i Frivilligcenter Odder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Evalueringen viser, at deltagerne i voksengrupper, som har besvaret evalueringsskemaet, har været tilfredse eller meget tilfredse med forløbet. En del af grupperne er fortsat uden gruppeleder efter forløbet. Deltagernes udsagn om udbytte af forløbet vidner om, at de oplever forbedret livskvalitet og bedre handlemuligheder. I projektperioden blev der etableret 9 voksengrupper med i alt 50 deltagere og 6 børnegrupper med i alt 36 deltagere. Dvs. 15 selvhjælpsgrupper med i alt 86 deltagere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Man kan altid gøre noget bedre! Vi vurderer dog, at projektets aktiviteter grundlæggende fungerer godt. Et fokusområde fremadrettet kunne være mere synlighed og øget fokus på samarbejde med især skoler om børnegrupper.