Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper i Odder

Frivilligcenter Odder

Om donationen

Frivilligcenter Odder tilbyder selvhjælpsgrupper for voksne over 18 år og for børn. Med donationen kan der fortsat være en projektleder tilknyttet til at stå for gennemførsel af ca. seks voksengrupper og fire børnegrupper om året, som varetages af fire erfarne, frivillige gruppeledere. Dermed kan børn og voksne, som er i en svær livssituation fortsat få hjælp og støtte.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Odder
Støttet beløb
415.152 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er glade for, at vi igen har fået en 2-årig bevilling fra TrygFonden til videreførelse af vores selvhjælpsgrupper. Vores evaluering viser, at alle adspurgte voksne deltagere svarer JA til at gruppen fortsætter efter forløbet hos os (vi benytter ikke evalueringsskemaer til børnegrupperne).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I alt 97 personer har deltaget i en selvhjælpsgruppe i Frivilligcenter Odder i projektperioden. Uddrag af vores evaluering om hvad deltagerne tager med sig fra forløbet: ”Oplevelsen af at møde nogen med samme udfordring som mig og høre, hvad de gør/kæmper med”. ”At selvom vi ikke er helt i ”samme båd”, så kan man bruge de andres historier til at forstå ens egen”. ”Jeg har lært at dele mine tanker og erfaringer, samt følelser”. ”Samværet, gode venner og godt at få rygsækken tømt”.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft flere børn/unge blandt vores deltagere og færre voksne/ældre end forventet, hvilket alene hænger sammen med efterspørgsel. I forhold til målgruppen skelner vi ikke mellem voksne og ældre i vores grupper, hvilket vi kunne have gjort. Vi vurderer dog, at det ikke umiddelbart har betydning for deltagernes udbytte. Ovenstående fordeling af de 25 voksne og 25 ældre er således anslået, idet vi kun registrerer, at deltagerne i vores voksengrupper er over 18 år.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle