Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvhjælpsgrupper i Odder

Frivilligcenter Odder

Om donationen

Selvhjælp er troen på, at de fleste mennesker i krise kan bearbejde deres problemer ved at møde andre ligestillede. I en selvhjælpsgruppe mødes deltagerne i en vanskelig livssituation. Gruppen er et trygt forum, hvor man kan dele sin historie samt have mulighed for at lytte til og lære af andre. Formålet med dette projekt er således at støtte med midler, så Frivilligcenter Odder kan etablere flere selvhjælpsgrupper med de emner, der måtte være relevante.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Frivilligcenter Odder
Støttet beløb
277.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selvhjælpsgrupperne hos Frivilligcenter Odder er fortsat afhængige af pulje- og fondsmidler. Pr. 01/01-2018 til 31/05-2018 er projektet finansieret af Socialstyrelsens PUF-midler. Odder Kommune støtter fortsat selvhjælpstilbuddet med et fast beløb på 61.000 kr. om året, hvilket er et godt grundlag for projektets fortsatte eksistens, suppleret med støtte fra andre finansieringskilder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har afholdt selvhjælpsforløb med henblik på at forbedre deltagernes livssituation. Efter hvert forløb med voksne deltagere laver vi en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med de personer, der deltager til det sidste møde. Samlet set svarer 80 % af de deltagere, der har været med til evalueringen, at de har været meget tilfredse med forløbet. 20 % svarer, at de har været tilfredse. Der er således ingen, der svarer, at de har været utilfredse med forløbet. Vi laver også en uformel, semi-struktureret, kvalitativ evaluering til det sidste møde i hvert forløb både med voksengrupperne og børnegrupperne, hvor deltagerne bliver stillet nogle spørgsmål om forløbet. Her svarer deltagerne, at det har været godt at gå i et selvhjælpsforløb, da de dermed har set, at andre kan have det på samme måde: - “Det kan være, at man ikke selv har ordene for det, man går og føler. Men så er der en anden i gruppen, der har ordene”. Mand, deltog i selvhjælpsgruppe for psykisk sårbare. - “Man taler jo ikke ellers med andre, der er i samme situation, det ville være lidt af et tilfælde, hvis man kendte andre, hvor lidt af det samme gør sig gældende”. Mand, gruppe for personer med hjerneskade. - “Det er godt (at være med i selvhjælpsgruppen red.), fordi de andre i skolen forstår det ikke”. Barn, selvhjælpsgruppe for skilsmissebørn. Det betød meget for enkelte af deltagerne, at de kunne fortælle om deres liv: - “Det er godt at få lov til at fortælle. Ens historie er brudstykker. Her får man lov til at fortælle historien, og andre bliver vidne til ens liv”. Mand, selvhjælpsgruppe for psykisk sårbare. For andre gav det en ro i forhold til sin situation: - “Jeg har fået det bedre med det (forældrenes skilsmisse)”. Barn, selvhjælpsgruppe for skilsmissebørn. - “Jeg blev beroliget - det er alligevel ikke så slemt”. Kvinde, selvhjælpsgruppe for personer med hjerneskade. Der er også blevet delt gode råd undervejs, hvilket deltagerne fortæller, at de har fået glæde af. Nogle gange bliver der også talt om alt muligt andet, der rører sig: - “Vi er jo ikke bare en hjerneskade”. Kvinde, selvhjælpsgruppe for personer med hjerneskade. Deltagerne fortæller altså, at det har gavnet dem at være i en selvhjælpsgruppe, da de oplever, at de ikke er alene, at de får arbejdet med deres livs- eller sygdomshistorie, at det giver dem ro i forhold til deres egen situation, og at de får delt erfaringer om, hvordan de bedst kan håndtere deres situation. Grupperne har typisk mødtes 8 gange, oftest 2 timer hver anden uge. Cirka halvdelen af grupperne fortsætter med flere møder efter de første 8 mødegange.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Formen på selvhjælpsgrupperne, udbuddet af selvhjælpsgrupper, mængden af frivillige gruppeledere og deres uddannelse vurderes at have indfriet målene for projektet. Denne vurdering baseres på, at målet med antal deltagere er blevet indfriet, og at 100% af deltagerne, som svarer i evalueringen, er meget tilfredse eller tilfredse med forløbet. Vi mener dog, at vi med fordel kan gøre noget anderledes i forhold til kommunikationen af vores tilbud, da vi desværre fortsat oplever, at mange lokale borgere ikke kender tilbuddet. Under projektperioden annoncerede vi på følgende platforme: - Annoncer i lokalavisen. - Plakater og flyers hos det kommunale træningscenter, biblioteket, læger, kirkecenter og indkøbssteder. - Opslag om børnegrupper på forældreintra på lokale skoler. - Dialog med kommunale ledere. - Facebookopslag på Frivilligcenter Odders side. - En foredragssaften for forældre. - Oplæg for og møder med relevante samarbejdspartnere. Vores samarbejde med kommunale afdelinger og skoler er blevet væsentligt forbedret i projektperioden. Vi oplever i højere grad, at folk bliver henvist til os fra kommunale fysioterapeuter, sagsbehandlere o.lign. Vi oplever også, at skolerne i højere grad deler vores opslag på deres forældreintra, hvilket fører til flere tilmeldinger til børnegrupperne. Et styrket samarbejde med kommunale institutioner og skoler har fungeret godt, og vi vægter det højere end annoncering i lokalavisen og facebookopslag. Vi oplever dog, at der fortsat kunne være et bedre kendskab til vores selvhjælpstilbud. I næste projektperiode vil vi derfor evaluere på, hvor folk, der tilmelder sig vores grupper, ser eller hører om tilbuddet. Dermed vil vi arbejde på at placere viden om tilbuddet de steder, hvor folk ser det. På den måde vil vi øge kendskabet til vores tilbud.