Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Selvværd og social accept

Epilepsiforeningen, kreds Sydvestjylland

Om donationen

Med donationen kan Epilepsiforeningen Sydvestjylland afholde en familieweekend for familier ramt af epilepsi. Her kan familierne opleve den tryghed, der er ved ikke at skulle være angst for et anfald, da det her ses som en naturlig ting. I løbet af weekenden skal familierne have tid til ro, til fordybelse, til at være sammen og til at tale med andre medlemmer, der kan have gode erfaringer at dele ud af. Foreningen håber, at de ca. 70 deltagere efterfølgende vil deltage i foreningens andre arrangementer, og at de får mod på at bruge de muligheder, de selv har i nærområdet uden at spekulere på, hvad andre tænker, hvis der skulle komme anfald på tværs.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Epilepsiforeningen, kreds Sydvestjylland
Støttet beløb
70.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi arbejder til stadighed på etablering af netværk for at kunne give livsmod til vore medlemmer. Løbende oplever vi behovet for en familielejr med aftenstunder, hvor vore medlemmer kan spejle sig i hinanden og opleve, at de ikke er de eneste i verden der har epilepsi inde på livet

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets gennemførelse blev ikke muligt af helbredsmæssige grunde. Denne aflysning vil have indflydelse på svarene i hele denne besvarelse

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets koncept var og er det rigtige, så vi håber med en ny ansøgning på tilsagn om støtte til projektets gennemførelse i 2024

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle