Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Seniorpårørendegruppe

Bedre Psykiatri

Om donationen

En tredjedel af alle danskere er pårørende til en person med en psykisk sygdom, og en del af disse er over 65 år. Seniorpårørende kræver ofte særlig hjælp og støtte. Derfor ønsker Bedre Psykiatri med denne donation at øge trivslen blandt seniorpårørende ved at oprette en seniorpårørendegruppe. Her kan de ældre pårørende få rådgivning til at håndtere deres rolle som pårørende. Gruppen vil desuden give de ældre et netværk, som de kan trække på, efter samtalegrupperne er afsluttet. Denne donation går til løn til en terapeut, som skal afvikle tre hold med cirka 12 seniorer i hver.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Bedre Psykiatri
Støttet beløb
154.800 kr., år 2017
Delmål
Et godt liv som pårørende

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har løbende været dannet selvhjælpsgrupper, der er "rullet ud" af primærgruppen. Typisk efter 2 år. Det etårige forløb blev toårigt for de fleste deltageres vedkommende, idet tryghed opstår, når der er tid til relationsdannelse. Udrulning har fungeret fint med hjælp fra os i starten til lokalereservation m.m. Fremadrettet er det vores overbevisning og erfaring, at terapeuten vil være et nødvendigt led i processen , fordi gruppen grundlæggende er sårbar og derfor ikke bør ledes af amatører.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gruppens skiftende medlemmer har givet udtryk for, at de har fået en større livskvalitet ved deltagelsen. Der er opstået en stor grad af forbundethed mellem alle gruppens medlemmer. De er blevet bedre pårørende, fordi de i højere grad er blevet bedre til at passe på sig selv. Ønsket om terapeutisk viden har været stort. Terapeutens styring af forløbene har været meget vigtig gennem hele processen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har løbende evalueret processen. Fremmødet har været utroligt stabilt. Der har været stort engagement og høj tilfredshed med formen. Vekselvirkningen mellem møder og sociale arrangementer har været givende. Deltagerne har udtrykt stor påskønnelse af den "forkælelse", de har været udsat for ved for eksempel museumsbesøg. Strukturen med de 3 timer har været passende. Alle har kunnet nå at blive set, hørt og forstået. Fremover overvejer vi at sætte et maximumsdeltagerantal på 10.

Delmål

Et godt liv som pårørende

Mange oplever på et tidspunkt i deres liv at være pårørende til en ældre, som har brug for hjælp. Vi vil bidrage til, at pårørende til svækkede ældre ikke bliver belastet i en grad, så det går ud over deres eget helbred og trivsel.
Mere om vores fokusområde Et godt liv som pårørende