Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SiF-X

Ungdomshjemmet Holmstrupgård

Om donationen

Unge med sociale og psykiske problemstillinger har ofte svært ved at deltage i aktiviteter i "almindelige" ungdomsskoler, aftensskoler og idrætsklubber. Holmstrupgård, en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge, ønsker derfor at gennemføre et projekt, der skal muliggøre at psykisk sårbare hjemmeboende unge i alderen 14-27 år kan deltage i aktiviteter med unge bosiddende på Holmstrupgård. Projektet vil omfatte unge fra hele Region Midtjylland. Aktiviteterne vil eksempelvis være ridning, boldspil, musikundervisning og dans, hvor der vil blive tilknyttet en underviser og 1-2 frivillige. Det forventes, at 16-26 unge kan deltage årligt.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Ungdomshjemmet Holmstrupgård
Støttet beløb
799.990 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Holmstrupgård har for egen regning tilbudt eksterne unge, der allerede var indskrevet i projektet, at fortsætte i efteråret 2016. Aarhus kommune har vist sig interesseret i at benytte tilbuddet til hjemmeboende unge og man er i skrivende stund er ved at beregne satser for også 'nye' eksterne unges deltagelse i fritidsaktiviteterne på Holmstrupgård.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Blev formålene for Sif-X-Hof opfyldt? Ja, der kan tales om en særlig 'Sif-X-Faktor'! Projektet har været: • en social og aktivitetsmæssigt win-win-situation for både eksterne og interne unge • en positiv identitesmæssig bevidstgørelse og udvikling er registreret hos især de eksterne unge • en Win-win-situation for frivillige og undervisere • et positivt tiltag at åbne institutionen mod det omgivne samfund • lærerrigt med forældre-, deltager- og frivillig- repræsentanters deltagelse i bl.a. følgegruppe-møder Enkelte deltagere fik fritidsjob i forlængelse af deres deltagelse i Sif-X-aktivitet Enkelte unge blev klar til at deltage i lignende aktiviteter udenfor institutionen Flere eksterne unge har, efter at have deltaget i Sif-X-aktiviteter, oplevet og erkendt, at de i realiteten magtede større udfordringer, hvilket har givet dem mod til at indgå i andre og nye sammenhænge i skole eller fritid. De eksterne unges funktionsniveau var for en del andres vedkommende dårligere end hos de unge, der er indskrevet på Holmstrupgård. Nogle af de eksterne unge havde behov for ene-timer, idet de fordrede så meget støtte, opmærksomhed, faglighed og erfaring fra underviserens side, at de til projektet tilknyttede frivillige medarbejdere ikke kunne afhjælpe situationer med flere unge på holdet. Dette aspekt fordrede både kompromisser og tålmodighed ift. især de langsigtede projektmål. Her var i mange tilfælde behov for 'lange seje træk'. Citater fra seneste interviews med deltagerne: (Supplement til tidligere fremsendte citater) • ”Godt, at lære nogen at kende udefra også selvom det kan give lidt usikkerhed i starten...” • ”Jeg har fået en ny sød veninde” • ”Synes, det er en vildgod ide” • ”... det var et stort lyspunkt i den periode, hvor jeg havde det allerværst” • ”...det har været med til at give mig håb...” • ”...jeg kan se, at der er plads til mig, selvom jeg har begrænsninger...” • ”Tak, for et supergodt tilbud.” • ”I skal vide, at de penge, I har valgt at lægge i projektet har været det hele værd. Jeg ved, jeg ikke er den eneste, der går hjem med et stort smil på læben. I gør en forskel i os unges liv!”

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da det, som ovenfor beskrevet, for mange af også de eksterne unges vedkommende ville være nødvendigt med længere tid ift. at blive klar til at indgå i 'almindelige' fritidsaktiviteter, praktik eller fritidsjobs, synes en revision af ambitionerne eller en forlængelse af projektperioden at have været hensigtsmæssig.