Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikker færden ved havet

Forælder i Dragør

Om donationen

Om sommeren færdes mange børn på den lokale strand og badeanstalt i Dragør - oftest i selskab med en forælder eller voksen, men mange børn færdes også alene. Badeanstalten har ikke ansvaret for stranden, og børnenes færden er derfor sjældent overvåget. Dette projekt har derfor til formål at afholde en Sommer-svømmeskole i Dragør for børn i alderen 6-8 år, der skal køre over to uger i børnenes sommerferie. Undervisningen vil omfatte svømmetræning, sikker færdsel ved vandet og introduktion til førstehjælp.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Forælder i Dragør
Støttet beløb
78.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg synes, at der har været et godt samarbejde ml. underviserne, den pædagogiske medhjælper, Badeanstalten, Dragør Kommune og det lokale samfund i Dragør. Mange har støttet på frivillig basis.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Svømmeskolen tog udgangspunkt i stranden og Badeanstalten, hvor rigtig mange børn kommer om sommeren. I samarbejde med bademesteren og uddannede svømmelærer planlagde vi programmet. Programmet var fordelt på aktiviteter i vandet og på land. På land lærte børnene om forholdene på Badeanstalten og stranden - hvordan opfører man sig, hvad skal man have respekt for, hvor søger man hjælp, hvad skal man være opmærksom på i og ved vandet og ifht. vind og vejr mv. Hver dag drøftede vi førstehjælp for børn med udgangspunkt i bogen "Førstehjælp til og for børn", som varmt kan anbefales til de 6-8 årige. Alle børn prøvede praktiske øvelser med livreddende førstehjælp, håndtering af små-ulykker, redning i vand, og hvordan vi passer på hinanden. Det var meget positivt at opleve, at et barn i 6-8 års alderen uden problemer kunne lægge bogens forfatter (fuldvoksen mand på ca. 100 kg) i aflåst sideleje. Når jeg ikke giver 10, så skyldes det, at jeg i min målsætning havde en forventning om mere svømmeundervisning. Grundet at børnene trods våddragter hurtigt frøs, blev tiden i vandet kortere end forventet. Samtidig var børnenes vandtilvænning meget forskellig, hvilket gjorde, at en mere individuel tilpasset undervisningstilgang var nødvendig.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alder for målgruppen kunne revurderes. Eksempelvis har en 6-årig et større behov for hjælp til omklædning mv. og fryser nemmere. Dette var årsagen til, at vi ændrede på bemanding og fik en pædagogisk medhjælper med. Derudover kan målgruppen defineres efter svømmefærdigheder, således at undervisningen i havet kan målrettes bedre. Vi omtalte projektet "svømmeskole", hvilket skabte nogle høje forventninger hos nogle enkelte forældre ifht. at svømmeundervisningen burde fylde 100%. Vores kommunikation blev således tilpasset undervejs.