Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikker til søs med Haabet

Træskibsforeningen Faaborg

Om donationen

Træskibsforeningen Faaborg anskaffede i 2017 skibet Haabet – et gammelt træskib, der blev bygget i 1898. Formålet med anskaffelsen var at kunne tilbyde korte sejladser for gæster i lokalområdet, og skibet har derfor siden anskaffelsen været igennem en større modernisering. Donationen går bl.a. til indkøb af sikkerhedsudstyr, så træskibet lever op til Søfartsstyrelsens krav, samt til kurser omhandlende søfartssikkerhed.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Træskibsforeningen Faaborg
Støttet beløb
25.000 kr., år 2018
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I.o.m. vi nu har Søfartsstyrelsens accept af skibets konstruktive og sikkerhedsmæssige tilstand, mener vi at projektet er lykkedes 100%

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem hele processen med at opgradere "Haabet" har vi lagt vægt på at gøre skibet så sikkert som muligt, dels gennem det udstyr vi har ombord og dels gennem uddannelse af skippere og bedstemænd.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alt i den ovenstående beskrivelse er blevet gennemført, men p.g.a. vores manglende erfaring med at sætte et skib i stand så det lever op til de lovmæssige krav til pasragesertransport, har det nogle gange været et skridt frem og to tilbage, men nu er tingene i orden.

Delmål

Respekt for vand

Forebyggelse, uddannelse, tilgængeligt redningsudstyr og livreddere. Vi vil nedbringe antallet, der drukner i Danmark, skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes.
Mere om vores fokusområde Respekt for vand