Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikker vej for børn

Grundejerforeningen Eriksminde

Om donationen

Med denne donation vil Grundejerforeningen Eriksminde i Greve opsætte 14 ”Pas på mig”-skilte med det formål at sikre områdets svage trafikanter i trafikken. Eriksminde er Danmarks tredje største grundejerforening med 854 parcelhuse og ca. 2.000 beboere.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Grundejerforeningen Eriksminde
Støttet beløb
10.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De gik som det skulle, bortset fra det tog et par måneder længere end vi troede.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har ikke oplevet uheld, påkørsler eller lignende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skiltene er nedgravet / sat op og påført TrygFondens reklame på bagsiden. Arbejdet er til endebragt.