Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikkerhed på kvindekrisecentre

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Om donationen

Donationen går til et projekt, der skal øge den generelle sikkerhed på landets kvindekrisecentre gennem opkvalificering af medarbejdere, frivillige samt kvinder, som søger hjælp på centrene. Flere af landets kvindekrisecentre modtager ofte kvinder, som er blevet udsat for digitale krænkelser og overgreb fra deres nuværende eller tidligere partner. Det kan være svært at stoppe de digitale overgreb, som typisk er vedvarende og gør brug af flere forskellige metoder. De digitale overgreb handler bl.a. om chikane, overtagelse af konti på sociale medier, identitetstyveri med misbrug af NemID, og at en kvindes forhenværende partner bruger sociale medier til at spore hende og børnenes opholdssted eller anbringer sporingsenheder i fx børnenes bamser eller på kvindens bil. LOKK ønsker derfor at uddanne kvindekrisecentrenes ansatte i at håndtere digitale trusler mod beboerne samt afholde kurser for krisecentrenes 1.500 frivillige. LOKK vil efterfølgende stille det udviklede materiale gratis til rådighed for alle organisationens kvindekrisecentre, således at krisecentrene får løftet deres generelle sikkerhedskompetencer til gavn for både kvinder, børn og ansatte.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2021
Delmål
Digital tryghed

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hos LOKK har vi haft stort fokus på udbredelse af projektet. Vi har bl.a. gjort: - Lavet særskilt fane om sikkerhed på LOKKs intranet for krisecentrerne - Foretaget intern kommunikation via mails og afhold lancerings webinar - lavet oplæg om det på Landsmødet med vores medlemmer i september 2022 - udsendt pressemeddelelse i januar 2023 +deltaget i tv2 news og Go aften Danmark - i februar 2023 påbegyndte vi skitserne til et nyt projekt via dialog med LOKK medlemmer. Fokus bliver digital sikkerhed

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi modtog en donation på 2. mio. fra jer, hvorfor vi indsendte en revideret ansøgning + budget. Jeg vedhæfter det nedenfor. Jeg vil besvare alle spørgsmål ud fra disse dokumenter, fremfrem det oprindelige ansøgning, som vises i de grå bokse i denne evaluering. Valg af 8 er fordi, der var en lavere svarprocent 67,5 % fremfor målet om 80-100 %, men svarerne var mangfoldige, hvorfor vi betragter dem som repræsentative. Fase 1, 2 og 4 løb efter planen og betragtes som succesfulde. Rapport vedlægges

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteter i fase 1,2 og 4: Overordnet er vi lykkes godt med alle aktiviteterne, dog ville et evalueringskomponent, særligt i fase 2 og 4 være fordelagtigt for projektet, for at sikre, at risikovurderingsværktøjet kunne bruges 1:1 ude på krisecentrene. Vi afprøvet værktøjet med et krisecenter, men de var meget erfaren på området, så det havde været oplagt også at få andre typer af krisecentre til at prøve det. Måske der skulle være mere videns udveksling i fase 1 ml. Certa og LOKK.

Delmål

Digital tryghed

Alle skal kunne færdes sikkert og trygt digitalt. Vi vil udvikle og udbrede indsatser, viden og værktøjer, der gør den enkelte i stand til at tage ansvar for egen og andres digitale tryghed.
Mere om vores fokusområde Digital tryghed