Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikkerhed på Virginiavej

Forælder Fonden

Om donationen

Forælder Fonden driver tre kollegier, hvor sårbare enlige forældre under uddannelse kan bo med deres børn. De kæmper bl.a. med vanskelige partnerbrud, vold, svær personlig mistrivsel og trange økonomiske kår. Donationen går til at installere et låsesystem med central styring på et af kollegierne, så forældrene ikke skal bekymre sig om, hvorvidt tabte eller stjålne nøgler kan risikere at give en uvedkommende adgang til deres hjem.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Forælder Fonden
Støttet beløb
124.354 kr., år 2021
Delmål
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Låsesystemet har ifølge leverandøren en meget høj levetid, og vi forventer derfor at alle fremtidige gevinster for så vidt angår sikkerhed, tryghed og adgangsmæssig kontrol over bygningen vil bestå i mange år frem.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Installation af det nye system har styrket sikkerheden for familierne på kollegiet. Vores mulighed for at reagere hurtigt på sikkerhedsbrister samt holde ekspartnere med voldsom adfærd ude er øget betydeligt til gavn for beboere og ansatte. Et sikkert hjem er en vigtig forudsætning for familiernes trivsel og fællesskab samt den sociale indsats i huset. Det nye system opfylder målet om at kunne holde et højt sikkerhedsniveau samt sikre fleksibilitet og kontrol over adgangen til huset.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har oplevet en forsinkelse som følge af COVID-19 relaterede problemer med materialeleverancer. Så snart denne blev løst, er installationen blev gennemført uden yderligere problemer og til Forælder Fondens tilfredshed. Derudover er der i Forælder Fondens optik ikke andre tiltag eller aktiviteter, som kunne have bidraget til at nå målene med projektet.