Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikkerhed ved akut kejsersnit

Nordsjællands Hospital

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Nordsjællands Hospital
Støttet beløb
500.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
En sådan forankring kræver enkeltpersoner som agent. Jeg har brugt tiden på at skrive phd og på den måde få publiceret resultaterne til brug for fremtidig finansiering. Jeg tror at videnskabelige publikationer, der beviser effekten af træning kan faciltiere fremtidig finansiering og håber at kunne udfylde ovenstående del af projektet i fremtiden

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har været en fantastisk succes. Det har bundet prsonalet sammen i en fælles forståelse og respekt for hinandens arbejdsopgaver. Det betyder at stemningen omkring akut kejsersnit har være mere positiv og en bedre oplevelse for patienten. Der er publiceret en artikel om dette,- og den næste er på vej. Det munder ud i en samlet phD i foråret 2020

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi opnåede målet omkring tryghed for forældre og barn. Personalet blev opmærksom på akut kejsersnit som en maximal utryg situation og der var øget fokus på patienternes oplevelse efter træningerne. Hvis vi skulle gøre noget anderledes, kunne det være 'debriefing' efter hver kejsersnit. Det er i praksis svært at gennemføre,- fordi hele teamet ikke er på stuen fra start til slut - anæstesien kaldes ofte til andre opgaver, så der er ikke et egentlig forum for dette. Måske ville en tættere organisation kunne kompensere for dette - ex fælles opholds rum.