Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikkerhed/fællesskab i isvand

Roskilde Issvømmer Forening - RISF

Om donationen

Roskilde Issvømmer Forening ønsker at uddanne alle deres medlemmer i livreddende førstehjælp og sørge for, at de kan varetage livredderfunktioner. Donationen går til genoplivningsdukker, bjærgningsdukker og andet førstehjælps- og livredderudstyr, så sikkerheden kan øges for både medlemmer og foreningens gæster.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Roskilde Issvømmer Forening - RISF
Støttet beløb
35.443 kr., år 2021
Delmål
Respekt for vand

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med hjælp fra Trygfonden, har vi i dag alt det nødvendige udstyr og med egen underviser og livredderdommer, så vil uddannelsen af livreddere forsætte de næste mange år. Det forventes at der vil blive uddannet 6-8 livreddere hvert år og måske endda flere, med vores vision om et mål på 250 medlemmer i foreningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i dag resulteret i 12 uddannede livreddere med en afsluttende bestået prøve. Der er lige nu yderligere 2 i gang med en uddannelse, der afsluttes i april. Det er vores forventning, at vi vil uddanne 6-8 livreddere hvert år fremefter. Herudover er vi også blevet kontaktet af en anden forening, der er blevet bekendt med vores høje fokus på sikkerhed og den vægt vi lægger i selve uddannelsen. Disse 14 livreddere vil være der for alle vores medlemmer, så vi ser målet som 110 personer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Selve valget med at påbegynde en livredderuddannelse, var det helt rigtige valg til at nå målet og med den tilhørende sikkerhedsintroduktion alle nye medlemmer skal modtage, så har vi skabt respekt for vand. Og det endda meget koldt vand. Vores træning med livredning udendørs i koldt vand, blev kun udført i første fase, så denne skal der arbejdes på hen over sommeren, så vi er klar til at også vores medlemmer på her.