Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikkerhedsudstyr til LOA

Tall Ship Aalborg Fonden

Om donationen

LOA er Danmarks eneste skib med råsejl på den forreste af tre master og er bygget i 1921. Aktiviteter på skibet sker i regi af foreningen LOA Sailing Team, som deltager i flere større og mindre sejladser hvert år. Samtidig fungerer skibet som øvelsesskib for unge, der ønsker at arbejde i det maritime. Denne donation skal bruges til at opgradere sikkerhedsudstyret ombord på LOA med det formål at forebygge drukneulykkker og generelt styrke sikkerheden på skibet.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Tall Ship Aalborg Fonden
Støttet beløb
255.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alt udstyr er installeret om bord på LOA og er således optimalt forankret i organisationen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er nødvendigt år for år at foretage tilpasninger og forbedringer af LOAs sikkerhedsudstyr. Det er en visse år en betydelig omkostning, men da der er tale om sikkerhedsudstyr, er der ingen vej uden om. Så meget desto mere har det været til stor nytte for LOA, at TrygFonden har valgt at støtte denne vigtige del af LOAs arbejde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fonden har tilladt os undervejs i anvendelsen af donationen os at tilpasse de konkrete elementer i ansøgningen, hvilket har gjort det muligt for os at udnytte donationen optimalt. Det er vi særdeles taknemmelige for.