Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sikring mod disinformation.

NOIR

Om donationen

Donationen går til at klæde danske studerende på til at afkode disinformation. Den teknologiske udvikling skaber nye muligheder for at manipulere fx billeder og videoer og formidle dem til store grupper af mennesker. Det stiller nye krav til researchere, efterforskere, jurister og journalisters evne til at vurdere sandhedsværdien af materiale, som de præsenteres for. På de danske uddannelser inden for journalistik, jura, arkitektur og geografi har man ikke de nødvendige ressourcer og viden til at klæde de studerende tilstrækkeligt på til at kunne gennemskue falske nyheder. NOIR er specialiseret i at faktatjekke information og verificere online billeder og videoer gennem den såkaldte Open Source Intelligence-metode, hvor man analyserer offentligt tilgængelige data for at fastslå et givent materiales sandhedsværdi. Donationen gør det muligt for NOIR at digitalisere undervisningsmateriale og gøre det tilgængeligt for studerende på flere relevante uddannelser, så flere studerende får kompetencer til at opdage manipulerede nyheder. Målet er at nå 5.000 studerende i løbet af det første år.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
NOIR
Støttet beløb
335.000 kr., år 2022
Delmål
Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået etableret kontakt til både universiteterne, hvor vi nu bliver inviteret til at komme ind som eksterne lektorer. På denne måde kommer vi løbende i kontakt med vores målgruppe. Derudover har i vores bootcamp i Bergen fået bevist at profesionelle journalister vil betale for aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I de tre indledende workshops underviste vi studerende på de 3 journalistskoler. Her oplevede vi et stort engagement og er blevet inviteret tilbage til alle tre skoler, hvor vi allerede har undervist endnu engang på Roskilde Universitet i foråret 2023. Derudover nåede vi mediefolk og journalister igennem vores bootcamp, hvor den inviterede ekspert afholdte 2 foredrag på medie-festivaller og vi afholdte en 4-dages bootcamp for 7 nordiske medier.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kunne have åbent op for at flere fagligheder og fakulteter kunne deltage i vores workshops på journalistskolen og universiteterne, hvilket kunne have øget rækkevidden til hver af vores workshops. Vi kunne have afholdt bootcampen i Danmark, hvilket ville have gjort det logistisk lettere for flere journalister at deltage.

Delmål

Styrk civilsamfund, debat og demokrati

Et civilsamfund, en debat og et demokrati, som befolkningen har lyst til at deltage i, skaber tryghed og tillid. Vi vil opbygge viden om civilsamfund og frivillighed, gøre den offentlige debat bred og baseret på viden og styrke det demokratiske engagement blandt dem, der er underrepræsenterede.

Mere om vores fokusområde Styrk civilsamfund, debat og demokrati