Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Simulation for kommende læger

SATS Odense

Om donationen

Hos SATS Odense (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) arbejder man for at fremme interessen og forbedre uddannelsesmulighederne for medicinstuderende inden for temaerne præhospital behandling, akutmedicin, traumatologi, anæstesi og intensiv behandling. Målet er gennem simulation at styrke de kommende lægers erfaring og kompetencer inden for avanceret genoplivning, triagering, kommunikation og ABCDE-principper, der fx benyttes i forbindelse med akut udredning og kommunikation af og om patienten. Denne donation går til afholdelse af et kursus bestående af workshops med undervisning i de nævnte områder og efterfølgende simulation med figuranter for at træne deltagernes færdigheder.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
SATS Odense
Støttet beløb
10.000 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Dette kursus blev godt nok ikke muligt at afholde, men kurset har været afholdes med succes flere gange. Derudover er der nu introduceret hands-on undervisning i ultralyd for kandidatsturende på lægestudiet, baseret på et tæt samarbejde mellem SATS, radiologiske lektorer og SDU.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det blev desværre ikke muligt at afholde kurset for kommende læger, grundet pandemien med Covid-19. Dog har vi med succes afholdes kurset i år 2019, samt 2018. Her oplevede vi stor succes med det overordnede mål, at kommende læger fik god erfaring i at håndtere akutte patienter. Flere evaluerede, at kurset havde været meget lærerigt, og at de efter kurset følte sig bedre klædt på til at modtage akutte patienter.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da kurset ikke blev afholdt. Tidligere kurser har levet op til ovenstående i høj grad.