Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Simulatorinstruktøruddannelse

SATS Aarhus

Om donationen

SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab) Aarhus er en nonprofit forening af frivillige lægestuderende ved Aarhus Universitet, der brænder for at fremme interesse og kompetencer inden for anæstesi, intensivmedicin, akutmedicin og traumatologi. SATS udvikler og afholder jævnligt kurser, foredrag og andre aktiviteter for at øge de medstuderendes viden og give dem muligheder for at forbedre deres akutmedicinske færdigheder. Det er foreningens erfaring, at den bedste læringsmetode er simulationstræning, hvor procedurer og protokoller bliver indøvet og brugt igen og igen. Med donationen kan SATS uddanne 18 simulationsinstruktører, som skal stå for kurser for de omkring 500 medicinstuderende, hvor de lærer gennem simulationsøvelser med forskellige virkelighedsnære scenarier.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
SATS Aarhus
Støttet beløb
171.913 kr., år 2020
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle instruktører har indvilget i at deltage som instruktører på SATS Katastrofekursus 2021 og på fremtidige kurser, når behovet er der. Derudover er der etableret et fællesskab for de uddannede instruktører, hvor de mødes i fritiden og øver sig samt diskuterer teori og praksis fra kurset.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet corona blev der kun uddannet 15 instruktører, men ellers er målene helt sikkert nået. Kurset har i stor grad rustet instruktørerne til at undervise på vores kurser og facilitere simulationsundervisning. Kompetencerne vil både kunne bruges til vores kurser, men også ude på de respektive sygehusafdelinger, som lægerne tilhører, vil kunne gøre brug af deres nye simulatorinstruktør.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kunne med fordel have været flere simulationer ind over, men der var ikke tid til det, desværre, ift. hvordan kurset var bygget op. Det er til gengæld noget, der kan trænes sammen ved siden af og løbende under afvikling af kurser.

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart