Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SINDs rådgivning i Hillerød

SIND Nordsjælland

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
SIND Nordsjælland
Støttet beløb
60.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
SIND Nordsjælland og Rådgivningen er organisatorisk i stand til at gennemføre flere pårørendesamtalegrupper også fremover. Økonomisk har vi siden 2007, hvor Frederiksborg Amt blev nedlagt, været afhængig af private fonde for at kunne gennemføre samtalegrupperne. Desværre har vi i 2016 fået afslag på et mangeårigt tilskud fra PUF-midlerne via Socialstyrelsen. Vi er derfor nu nødt til at søge penge hos private fonde for overhoved at have til driften af Rådgivningen og først derefter vil der være penge til samtalegrupperne. Vi kan derfor endnu ikke sige om vi kan oprette nogen samtalegruppe i 2017.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Bevillingen har stukket sig over 2 kalenderår. I den første gruppe fra marts til maj 2015 deltog 8, hvoraf 7 gennemførte. Gruppen blev ledet af cand.psych. Jeppe Nilou og gruppen fungerede virkeligt godt og blev af deltagerne som helhed givet en gennemsnitsvurdering på 4,5 ud af 5 mulige. Grundet stor efterspørgsels oprette vi endnu er gruppe fra april til juni 2015. Gruppen blev ledet af 2 psykoterapeuter, som også arbejdet frivilligt i Rådgivningen. For de to psykoterapeuter, der fik en nedsat betaling, blev det er træning i at samarbejde omkring ledelsen af gruppen. Ud af 9 tilmeldte gennemførte den 7 og den samlede bedømmelse blev flot, 4,14 ud af 5 mulige. Grundet den nedsatte betaling for 2. gruppe var vi i stand til et gennemføre endnu en gruppe i 2015 med afslutning i starten af 2016. Der blev gennemført endnu en gruppe i foråret 2016 som slutte til sommerferien. De sidste 2 grupper blev også ledet af psyketerapeuterne Helen Mau og Annette Orluff. Der er altså blevet gennemført hele 4 samtalegrupper, hvor der i ansøgningen til Tryg Fonden kun er lovet 2. Det har kunnet lade sig gøre fordi de 3 sidste grupper har været gennemført med et lavere honorar en anført i ansøgningen. Desuden har vi haft andre midler til rådighed, som har dækket en del af udgifterne. Vi har altså opnået at gennemføre det dobbelte antal samtalegrupper og samtidig har kvaliteten, mål ud fra deltagerevalueringerne, været på linje med hvad vi har opnået tidligere år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Et vigtigt succesmål for vores samtalegruppe er at der er et stabilt fremmøde og kun et ringe frafald under vejs. I betragtning af et forløb på ca. 4 måneder (8 gange hver 14. dag) er frafaldet relativt lille i de fleste grupper. Vi har konstateret at det kan give frafald hvis fx kun én er ægtefælde til en psykisk syg og alle de øvrige er forældre en voksne psykisk syg, eller at aldersspredningen i gruppen er stor, der er jo stor forskel om ens syger barn er 18 år eller 50 år. Nogle starter også i gruppen med nogle andre forventninger end det tilbuddet er baseret på. For at imødekomme nogle af disse problemer har vi overvejet at lade gruppelederen tage en samtale med de enkelte pårørende inden gruppen starter, men det vil kræve et ekstra honorar at gennemføre. Vi har forsøgsvis prøvet at afkorte forløbet ved at køre samtalegruppe hver uge i stedet for hver 14. dag - vores materiale er dog for lille til at konkluderer noget, men måske en kombination, hvor de første 4 gange er med én uges mellemrum og det sidste 4 gange hver 14. dag, vil være det bedste. Helt andre former for hjælp til de pårørende introduceret i øjeblikket bl.a. Recovery caféer for pårørende, som bygger på erfaringerne fra Recovery beretninger fra psykisk syge. Det er noget vi vil overveje den kommende tid.