Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sisi

Foreningen Grønlandske Børn

Om donationen

Denne donation går til netværksaktiviteter for grønlandske børn og unge, der er anbragt i danske plejefamilier. Aktiviteterne skal give børnene et positivt socialt fællesskab og mulighed for at spejle sig i andre i samme situation. Foreningen Grønlandske Børn er en frivillig forening, der udvikler og gennemfører aktiviteter med fokus på at bryde sociale mønstre og styrke sårbare grønlandske børn og unges ressourcer. De grønlandske børn kæmper med at forstå, hvorfor de er blevet anbragt. Børnene har generelt et meget lavt selvværd, føler sig ofte meget ensomme og har svært ved at forholde sig til deres grønlandske baggrund.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Grønlandske Børn
Støttet beløb
1.015.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er ikke nået så langt med at forankre projektet økonomisk som vi havde troet og håbet på. Det er lykkes at lave en 3 årig aftale med Aalborg kommune om et tilskud på 200.000 kr. årligt de næste 3 år 2022 - 2024 i mod at de har adgang til 7 pladser i Sisi. Det er også lykkes at sælge enkelte pladser til andre kommuner i projektperioden. Igen er det svært at sige hvor stor indflydelse corona og nedlukninger har haft på resultatet, men det er svært at sælge noget vi ikke vidste om vi kunne gøre.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål for de deltagende børn er i høj grad blevet indfriet. Det mener vi bliver bekræftet af ekstern evaluering, der er baseret på interviews med 5 børn/unge der har været med i Sisi. (Evalueringen er vedhæftet) Vores andre mål, om at skabe netværk for plejefamilierne og at gøre projektet økonomisk bæredygtigt via salg af pladser til andre kommuner end Aalborg, er i mindre grad blevet indfriet. Dette skyldes bla. situationen omkring nedlukninger og restriktioner pga corona.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Weekenderne og sommerlejrene har fungeret rigtig fint og efter hensigten. Pga coronarestriktioner har vi flere gange måtte tilpasse weekenderne ift antal deltagere, og aktiviteterne har i høj grad været udendørs i lange perioder. Flere af børnene har også deltaget i andre af foreningens tilbud. Netværksmøderne for plejeforældrene er vi aldrig lykkes med, at få til at fungere, men i stedet har vi afholdt en temadag for plejeforældre og plejefamiliekonsulenter. Dagen fik rigtig god feedback.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start