Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Skabe fællesskab

Ung i Gladsaxe - Gladsaxe kommune

Om donationen

Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Ung i Gladsaxe - Gladsaxe kommune
Støttet beløb
40.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har tre piger, som vi har kendt og støttet siden de gik i 8.klasse. I dag er de blevet studenter, men de holder stadig kontakt og beder os om hjælp til skoleopgaver, svære samtale, boligsøgning mm. To andre piger er startet på gymnasium, men deltager stadig i de store fællesarrangementer (bowling og fredags fælleshygge)

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Henvendelser fra vores samarbejdspartnere er stigende, bl.a. fordi projektet er blevet en integreret del med et godt renomé . Vi har oplevet at pigerne socialt har fået mere selvværd, som de har kunne bruge i nye sammenhænge. Vi har bl.a. haft nogle piger, der efter tre år hos LouisianaPigerne har følt at de har en ballast og tro på sig selv i nye relationer. Vi opfordrer pigerne til at udveksle mobilnr. og skrive til hinanden, så de får en platform udover LouisianaPigernes fællesskab.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Takket være midlerne fra Trygfonden har vi været i stand til at indfri ovenstående. Pigerne har været sammen om kunstaktiviteter som besøg i operaen, Nøddeknækkeren på det kongelige teater, Aros, Edvard Munch i Oslo, Statens Museum for kunst, Glyptoteket, Louisisana, Arken m.fl. Ved hvert møde/aktivitet har vi haft værdifulde samtaler skabt i det trygge fællesskab, der opstår omkring bordet, når vi spiser sammen og evaluerer vores oplevelser. Pigerne er meget åbne og tør dele deres svære tanker

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet