Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Skolehaver i Næstved

Foreningen Grøn Læring

Om donationen

Foreningen Grøn Læring ønsker med dette projekt at etablere en skolehave, som alle skoler, institutioner og døgnmiljøer med udsatte børn og unge i Næstved og omegn kan besøge. Formålet er at øge børnenes forståelse for naturen, sund kost og dyrkning af økologiske afgrøder. Derudover er det planen at gennemføre udendørs undervisning i skolehaven, hvilket skal understøtte børnenes brug af sanser, kræfter og motorik samt give dem en større forståelse for naturens mangfoldighed og cyklusser. Projektet evalueres i samarbejde med Haver til Maver, der er et nonprofit projekt stiftet af Aarstiderne i 2006. TrygFonden har tidligere støttet etablering og udbredelse af Haver til Maver konceptet i 2010.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Foreningen Grøn Læring
Støttet beløb
20.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Skolehaveprojektet har haft rigtig god opbakning af elevernes forældre, der i meget stor grad har støttet op om børnenes haver. Evalueringerne viser at 75% af børnene var ude i skolehaverne i sommerferien minimum 1 gang med deres familier og 29% kom flere gange. 80% af børnene har høstet afgrøderne og lavet mad af dem med deres familier. Derudover var en del forældre med ude med klasserne, når de havde skolehavedage. Vi har sendt flere informationsmails ud til elevernes forældre undervejs, og indbudt dem til at deltage i projektet og støtte op om børnenes `have-ejerskab´. Opskrifterne brugt i udekøkken-delen af skolehaveprojektet er løbende blevet sendt til klasserne. Derudover bliver der nu også udbudt tema-baserede skolehavedage så klasser kan opleve skolehaverne m.m i korte endags-forløb. Vi er stadig i planlægningsfasen hvad angår sommerferie- forløb (grøn camp) til børnene uden om skolesystemet, men håber det kan udbydes inden sommerferien 2018. Nye klasser er begyndt at tilmelde sig skolehaveforløb for 2018, og det lokale døgnmiljø Ladbyhus ønsker ligeledes at være med næste år med flere børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene har fået indblik i alle trinene fra jord til bord, og har brugt deres kroppe i det praktiske arbejde i haverne, og når de har cyklet fra/til skolerne ud ti skolehaverne. Evalueringerne viser, at 80% af børnene har høstet afgrøder i deres skolehaver med familiemedlemmer og lavet mad af det derhjemme. 85% af børnene svarer at de har haft mere lyst til at lave mad derhjemme efter at have prøvet at dyrke grøntsager. 85% kunne godt tænke sig at dyrke grøntsager derhjemme. 80% af dem mener de har fået mere motion og bevæget sig mere dagene i skolehaverne end andre dage.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ifølge evalueringerne fra både lærere og elever er kombinationen mellem skolehave, naturopgaver/oplevelser og udekøkken god. Børnene er enstemmigt mest begejstrede for udekøkken-delen. De er vilde med at lave sund mad på bålkomfurer-det er jo også her frugten af al deres slid i skolehaverne bliver høstet. Umiddelbart vil vi ikke ændre på forløbet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet