Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Skolen for alle

Videnscenter for Integration (VIFIN)

Om donationen

Donationen går til at styrke skole-hjem-samarbejdet for indvandrerfamilier i Vejle. Forældre med indvandrerbaggrund kan have svært ved at sætte sig ind i folkeskolens værdier som lighed og medansvar. Derfor spiller forældrene ofte ikke en aktiv rolle i barnets skolegang. Et samarbejde mellem Videnscenter for Integration, Bibliotekerne i Vejle, Folkeskolerne i Vejle, Sprogcenter Vejle og det tværkulturelle kvindenetværk Wican skal styrke skole-hjem-samarbejdet for målgruppen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Videnscenter for Integration (VIFIN)
Støttet beløb
500.000 kr., år 2018
Fokusområde
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores eneste benspænd var corona, for vi fik den brede forankring, som alle medvirkende kunne se en fordel i. Vi fik skabt kontakt til børnehaver, mødregruppen og helhedsplanen. Vi er klar til at rulle projektet ud til alle skoler i Vejle. Ligeledes fik vi etableret et nordisk samarbejde med en skole i Island og på Færøerne og skal mødes med gruppen på Færøerne, så snart det er muligt. Vores udfordring pt er, at Vifin lukker og derfor skal vi skabe en ny konstruktion for at viderudvikle.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det tværfagligt samarbejde var en fantastisk oplevelse, udover at vores fælles viden og indsats fik os I mål, blev der også skabt nye samarbejder mellem f.eks folkeskolen og sprogskolen. Bibliotekets rolle fungerede ikke som tiltænkt, men deres netværk er stort og det kunne vi anvende. Vi opsøgte også nye netværk såsom børnehaver og Bydelsmødrene, hvor samarbejdspotentialet er stort. Coronaen gjorde det næsten umuligt at evaluere vores platform, hvilket er grunden til det valgte 8 tal.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde svært ved nå ud til målgruppen via Vejle Bibliotek. Til gengæld har biblioteket et netværk og kan formidle kontakten til de instanser og personer, der har en daglig kontakt til målgruppen. De som skal "hjælpe” modtagergruppen til at omsætte det lærte til praksis, skal istedet være i det lokale boligområde, det kunne også være en gruppe på den lokale skole. Konceptet holder, vi skal blot have en anden fordelingsnøgle hvad angår opgaver og i vi skal inddrage andre f.eks. Helhedplanen.

Fokusområde

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. En kompetencegivende uddannelse mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
Mere om vores fokusområde En chance i livet