Søg støtte

Søg

Selvevaluering

SKOLESPIRERNE

DGI Østjylland

Om donationen

Manglende trivsel ved skolestart kan have mange årsager, men en vigtig forudsætning for at trives er børns motoriske udvikling. Denne donation går til at udvikle og afprøve forløbet Skolespirerne for indskolingsbørn med aktiviteter i naturen, der alle har fokus på at styrke børnenes fysiske og sansemotoriske færdigheder samt deres sociale, kognitive og emotionelle udvikling. Nye aktiviteter skal inspirere børnene til at klatre, balancere og hoppe mere og fortsætte med det hjemme og i skolen. Målet er, at Skolespirerne kan blive et tilbud i DGI’s medlemsforeninger over hele landet, så flere børn kan få en god skolestart gennem styrket motorik og nye venskaber i et sjovt bevægelsestilbud i naturen.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
DGI Østjylland
Støttet beløb
458.250 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
- 4 ud af 7 foreninger, har tilkendegivet at ville forankre Skolespirerne. - I samarbejde med kommunekonsulenter er vi påbegyndt et arbejde omkring rekruttering af nye foreninger og uddannelse af instruktører. - Skolespirerne er blevet præsenteret for andre DGI landsdele. - Der er lavet videomateriale og printet ekstra undervisningsmateriale, så det er nemt for interesserede foreninger at starte et Skolespirerhold. - Skolespirerne præsenteres i dialoger med børnehaver og foreninger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har, i samarbejde med 7 forskellige foreninger fordelt på tre kommuner, afholdt i alt 11 Skolespirerhold fra 2021-2022. I 2021: 3 foreninger, 4 hold, 100 børn og 10 instruktører. I 2022: 6 foreninger, 7 hold, 180 børn og 20 instruktører. To foreninger startede hold i institutionstiden, så foreningsuvante børn blev præsenteret for tilbuddet. Der har været positiv respons fra både forældre, instruktører og børn i forhold til særligt børnenes sociale kompetencer og Skolespirerne som koncept.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Rammerne omkring Skolespirerne: - Vi har fået feedback på at forløbet gerne måtte være længere end 10 uger, da det vil give børnene mulighed for endnu mere læring og dannelse. - For nogle instruktører var instruktørrollen meget ny og vi valgte derfor i 2022 at give alle instruktører sparring i praksis. Det fungerede rigtig godt, men er samtidig meget ressourcekrævende. - Skærpe fokus på forventningsafklaring med pædagoger i institutionen, når Skolespirerne afholdes i institutionstiden.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start