Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Skovbakken Street Sports

IK Skovbakken

Om donationen

Idrætsklubben Skovbakken i Risskov vil bruge denne donation til at give områdets unge nydanskere mulighed for at motionere og samtidig tilegne sig sociale og arbejdsrelaterede færdigheder. Projekt Skovbakken Street Sports skal få unge foreningsuvante børn og unge ind i foreningslivet gennem åbne udendørsaktiviteter om sommeren som street basket, street dance, street soccer, parkour og yoga. Aktiviteterne tager udgangspunkt i de unges interesser og etableres i løse rammer på streetbanerne ved Vejlby-Risskov Idrætscenter. De løse strukturer, streetkulturen, konkurrencerne og det sociale fællesskab forventes at være attraktive for unge nydanskere. Sommeraktiviteterne skal fungere som springbræt til at lokke de unge ind i de eksisterende foreningsaktiviteter i Skovbakken. Aktiviteterne suppleres med oplæg og workshops i kombination med fællesspisning. Oplæggene skal lære de unge om værdien af at træne, om vigtigheden af at dygtiggøre sig hele livet, at komme op igen, når plan A ikke lykkes, samt andre relevante emner.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
IK Skovbakken
Støttet beløb
350.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fremadrettet forankres SK Street med andre udendørsaktiviteter i en ny afdeling, der hedder Skovbakken Outdoor & Bevægelse. Der samarbejdes bl.a. med Aarhus Kommune om en fortsættelse og Aarhus Kommune har , desuden bevilliget 250.000 kr til nye og forbedrede streetbaner med bedre pladsforhold.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er i høj grad indfriet med ugentlige street-aktiviteter i både 2020 og 2021 og med planer om at fortsætte i 2022. Kun har corona sat en række begrænsninger, fx vedr. fælles omklædning og indslusning i foreningerne i forlængelse af sæsonen. Til gengæld har der været ekstra tryk på og opbakning til udendørsaktiviteterne, hvilket samarbejdet med boligforeninger og gadeplansmedarbejdere har været med til at sikre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har både været træning og til dels uddannelse af recruiters og trænere, når dette har været muligt pga Covid19. Vi har ligeledes ikke deltaget i GAME Finals pga Covid-19. Til gengæld har vi holdt egne stævner og afslutningsstævner med præmier og fællesspisning.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start