Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Skrumpelever og muskelstyrke

Medicinsk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital

Om donationen

Dette projekt skal undersøge, hvorvidt styrketræning og proteintilskud kan forbedre den fysiske tilstand og livskvalitet hos patienter med skrumpelever. Omkring 15.000 danskere har skrumpelever, og hvert år kommer der omkring 2.000 nye til. Mange af dem lider typisk af underernæring og deraf følgende muskelsvækkelse, som både fører til inaktivitet og social isolation, ligesom det øger risikoen for andre livstruende komplikationer. Formodningen er, at styrketræning og proteintilskud stimulerer muskelvæksten og dermed kan være med til at bryde den onde spiral. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg blandt 40 patienter. Effekten af projektet måles bl.a. på patienternes oplevede livskvalitet, muskelstyrke, ernæringstilstand og kropssammensætning. Hvis resultaterne er gode, kan projektet implementeres i rehabiliteringen af patienter med skrumpelever.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Medicinsk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital
Støttet beløb
1.548.961 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad. Deltagernes engagement under og efter projektdeltagelsen bekræfter, at styrketræning har en gavnlig effekt, og det styrker deltagernes vilje til at være og forblive selvhjulpne. Vi vil arbejde for at udbrede og forankre disse resultater blandt andre patienter med skrumpelever ved at lade træning indgå som et led i patienternes behandling.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
TrygFondens bevilling sikrede, at projektet kunne blive en realitet og forløbe som planlagt og beskrevet i ansøgningen. 39 deltagere blev inkluderet, og træningsforløbet samt 3-måneders opfølgningen efter træningsforløbet er afsluttet. 1-års opfølgningen med optælling af antal indlæggelser efter projektdeltagelse afsluttes juli 2018. Det primære mål med projektet er indfriet til fulde. Projektet har undersøgt styrketrænings virkning på muskelstyrke og muskelmasse hos folk med skrumpelever. Med små midler – styrketræning og indtagelse af proteindrikke – har projektet vist, at man kan øge musklerne størrelse og styrke signifikant hos personer med skrumpelever (sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke trænede). Dette vil forbedre den enkeltes ernæringstilstand og funktionsevne og derved evnen til at klare dagligdagens gøremål. I forlængelse af påvisningen af, at styrketræning mindsker tabet af muskler og øger styrken, er det nu muligt for projektet videre at undersøge, hvilke fysiologiske processer, der er involveret i genopbygningen af musklerne, samt at vurdere langtidseffekterne af styrketræningen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I stedet for DEXA-skanning blev der foretaget en MR skanning af låret, som er mere egnet til at vurdere skeletmuskulaturen ved kronisk sygdom. Øvrige aktiviteter blev udført som beskrevet og har bidraget til, at projektet kan vise, at de primære mål (muskelstyrke og muskelmasse) er relevant undersøgt og forbedres ved styrketræning. Aktiviteterne var således velvalgte og mulige at gennemføre.