Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Slagtilfælde - hurtigere hjælp

Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet

Om donationen

12.000 danskere rammes årligt af en blodprop eller blødning i hjernen. Konsekvenserne ved dette kan være svære handicaps, lammelser og sprogproblemer, der nedsætter livskvaliteten for patienten og er en stor udgift for samfundet. Blodpropperne kan i mange tilfælde behandles effektivt, men dette kræver at behandlingen skal påbegyndes så hurtigt som muligt - senest 4½ time efter symptomerne er opstået. Den Præhospitale Virksomhed vil med dette projekt prøve at optimere håndteringen af slagtilfælde på basis af data fra Region Hovedstaden. Projektet vil helt konkret undersøge andelen af slagtilfælde, der identificeres korrekt ved opkald til 1-1-2, og tidsforbruget i det præhospitale system inden patienten rammer sygehuset. Foreløbige undersøgelser viser nemlig, at en stor del af de 4½ time, som patienten har inden behandlingen helst skal begynde, går til det præhospitale arbejde. Donationen fra TrygFonden skal gå til udførelsen af undersøgelsen og formidling af resultaterne.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet
Støttet beløb
263.890 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Resultaterne fra første delprojekt har givet et udgangspunkt til at benchmarke med andre regioner, udlandet og fremtidige projekter så vi kan måle effekten af fremtidige interventioner.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Første del af målene blev indfriet med en analyse af andelen af patienter der korrekt identificeres som apopleksi ved AMK-vagtcentralen. Anden del af målene, en analyse af tidsforbruget i det præhospitale forløb, er fortsat under udarbejdelse og forventes afsluttet i 2017

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Endnu hurtigere eksekvering af projekter er altid relevant da dette påvirker patienter hver eneste dag, så derfor kunne man med fordel have udført projektet i en fremskudt tidsplan.