Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Småbørnsområde-Skolesundhed.dk

Komiteen for Sundhedsoplysning

Om donationen

Denne donation går til projekt ”Udvikling og national implementering af Skolesundhed.dk”. Skolesundhed.dk er et system, som gør det muligt at indsamle data om børn og unges trivsel på såvel individniveau som på klasse-, skole-, kommune- og landsplan. Forskning viser, at tidlig opsporing ikke alene kan medvirke til at skåne barnet for unødig mistrivsel, men også kan have en økonomisk gevinst på lang sigt. Skolesundhed.dk anvendes allerede i 53 kommuner, og de efterspørger et effektivt redskab til at opspore og følge børn og eventuelt sårbare familier. Derfor vil Komitéen for Sundhedsoplysning opbygge et nyt område på Skolesundhed.dk, der omhandler småbørn fra graviditeten og op til skolestart. Målet er, at flere børn og unge kan få tidlig, kvalificeret hjælp, når deres mentale sundhed er truet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Komiteen for Sundhedsoplysning
Støttet beløb
3.300.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er gennemført permuttering af data, samt understøttelse af nye kontrakter i forhold til GDPR. Førskoleområdet er aktiveret i ca 10 kommuner. Småbørnsområdet har derudover i 2018 været anvendt i forbindelse med at kommunerne i Region Nordjylland udarbejdede en fælles regional sundhedsprofil. Det forventes, at Region Nordjylland gentager dette i 2022. Der er ud

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er blevet opfyldt som aftalt i revideret projektbeskrivelse, jf. vedhæftede beskrivelse og godkendelse fra TF den 27. august 2018.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der har været behov for løbende tilpasning i forhold til GDPR-krav. Det betyder, at småbørnsområdet ikke er fuldt implementeret.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet