Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Smartwatch som støtte

Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland,

Om donationen

Autister har god hjælp af visuelle støttesystemer i dagligdagen. På Børne- og Ungdomspsykiatri Sønderjylland vil man med denne donation tilbyde børn med autisme og tilgrænsende problematikker at låne et smartwatch under hele deres indlæggelse. I urene indlæses et system, der kan hjælpe børnene med at få et overblik over de forskellige aktiviteter og guide dem igennem dagen.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland,
Støttet beløb
20.000 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi tænker ikke, at der på baggrund af erfaringerne er grundlag for at opretholde abonnementer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var desværre en lang indkøringsperiode med tekniske problemer. Vores IT afdeling havde rigtig svært ved at få konceptet omkring individuelle log-ins og, telefonabonnementer, simkorts, mm til at fungere. Desuden svært med overgangen hjem / afdeling - rent teknisk. I denne proces forsvandt meget af gejsten i gruppen. Desuden problemer med teknisk at håndtere overgang ml. hjemmet og afd. Endelig har mange børn mange ændringer i dagsprogrammet, som er svære at lægge ind i rammen af et smartwatch

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis Tiimo skal fungere, hvilket vi har indtryk af, at det gør, tænker vi, at det skal styres hjemme fra. Vi har ikke mulighed for helt uden videre at lade børnene få ure og iphones med hjem og dermed bliver det noget kunstigt. Børnene har en struktur i afdelingen, der er tydelig i forvejen og dermed ikke den store motivation for at have uret på.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet