Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Snoezel, et tiltag i hverdagen

Karolinelund demenscenter

Om donationen

Snoezel er et internationalt anerkendt koncept, der stammer fra Holland og handler om at stimulere sanserne hos personer, der på grund af sygdom eller handicap ikke på normal vis kan opnå tilstrækkelige sanseoplevelser eller har svært ved at bearbejde de sanseindtryk, de får udefra. Der er evidens for, at snoezel har stor positiv effekt i forhold til demensramte. Dette projekt omfatter derfor oprettelse af et såkaldt snoezelrum, der ikke stiller nogen krav til de demensramte brugere, men giver dem både vækkende, dæmpende og positive sanseoplevelser, som bl.a. kan erstatte behovet for beroligende medicin og generelt øge deres trivsel. Også de pårørende og plejepersonalet har glæde af sanserummet, idet de får et nyt udgangspunkt for kommunikation med de demensramte og en god mulighed for at skabe socialt samvær i trygge, afgrænsede rammer. Snoezelrummet skal således lindre livet hos en udsat og sårbar gruppe og berige livskvaliteten hos både de demensramte borgere og deres nærmeste.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Karolinelund demenscenter
Støttet beløb
100.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle på Karolinelund er uddannet og har fået Snoezelkørekort. Vi fastholder møder i Danmarks netværks gruppe og vi har endda været i anden kommune og undervise om projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er så godt på vej. Der har været udskiftning i personalegruppen så har måtte bruge til på ny introduksering og indkøring mm. Vi ser fantastiske resultater på borgere og projektet har spredt sig som ringe i Silkeborg, så der nu er to yderligere plejecentre der vil etablere Snoezel og er godt på vej. Vi registre medicin forbrug og glæder os til at se et mere samlet resultat i det nye år.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ikke med større fordel. Det virkede helt efter hensigten og mere til