Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Social it for psykisk sårbare

Rødovre Kommune

Om donationen

På det midlertidige bosted Næsbyvej i Rødovre Kommune bor syv unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De unge har brug for stor støtte for at få hverdagen til at fungere, hvorfor en smartphone med ”social it” vil være en stor hjælp i dagligdagen. En smartphone vil blandt andet gøre det muligt for de unge at benytte apps med blandt andet stemmeprogrammer til ordblinde, budget og økonomi programmer, bevægelsesspil samt træning af sociale kompetencer via aktivitet på de sociale medier. Formålet med projektet er således at støtte med midler til indkøb af syv iPhone 6 mobiltelefoner. Viden fra projektet vil blive delt med kommunale institutioner og med Social Udviklingscenter, der har etableret en national vidensbank om "social it".
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Rødovre Kommune
Støttet beløb
27.993 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores unge har fået en langt større opmærksomhed på, når f.eks. der kommer post i deres e-Boks. De reagerer på deres alarmer, f.eks. i forhold til at hente deres medicin.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er forsat en proces, som vi skal arbejde med, men vi er blevet meget bedre til at huske at opsætte deres smartphones til de ting, som er nødvendige, når en ung flytter ind: e-Boks, alarmer, netbank og medicin.dk. Vi har i processen måtte erkende, at behovet for hvilke apps, der skulle arbejdes med, ikke var de unges behov, men mere vores som personale. Vi havde taget udgangs punkt i apps som omhandlede hjælp til selvhjælp, men vi blev hurtigt opmærksomme på, at de helt enkle ting som e-Boks og netbank, var en stor udfordring. Derfor valgte vi at lægge vores fokus der.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Måske, men det har hele vejen været nødvendigt at justere på krav og forventninger til den gruppe, vi har arbejdet med, da vi har haft udskiftning af unge i forløbet.