Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Social livline til de mest udsatte danskere

Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Om donationen

Dette projekt skal undersøge effekten af at indføre et feedback-system mellem kommune og borgere i sociale bostøtteindsatser. Omkring 100.000 mennesker i Danmark får hjælp fra bostøtteindsatsen, der dækker over tre typer indsatser, som tilsammen udgør kommunernes socialpædagogiske og praktiske støtte til samfundets allermest marginaliserede mennesker blandt misbrugere, sindslidende og hjemløse. Dette projekt vil i et lodtrækningsforsøg med 65 medarbejdere og deres 1.020 klienter i Københavns Kommune undersøge effekten af tilgangen ”Feedback Informed Treatment”. Her vil den enkelte borger løbende blive bedt om at give feedback til den kommunale medarbejder, som så derudfra kan justere og forbedre sin indsats. Målet med projektet er at styrke kvaliteten af den kommunale indsats over for borgere i sociale bostøtteindsatser, at etablere og fastholde deres tillid til den enkelte medarbejder samt at forbedre deres trivsel. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Socialforvaltningen i København og SFI – det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Socialforvaltningen i Københavns Kommune
Støttet beløb
5.151.990 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
FIT er pt. godt forankret i 2 ud af 3 bostøtteenheder. Det er usikkert om FIT lever videre i den tredje enhed. Vi har formidlet praksiserfaringer i en faglig guide til resten af landet, og den er taget godt imod blandt FIT praksismiljøet. Det vil bidrage til at kommuner bliver bedre til at omsætte FIT i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opnået at implementere og måle effekten af FIT gennem et RCT studie. Vi kunne ikke indenfor de første 1,5 år måle effekten på borgernes trivsel plus flere outcomes. Men vi fik både praksisviden, der er delt med feltet og det er sandsynligt at FIT også rykker ved borgernes trivsel, på det tidspunkt hvor FIT er bedre forankret. FIT er i to af tre medarbejdergrupper blevet godt forankret i løbet af sidste del af projektperioden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvad kunne vi have gjort anderledes i IMPLEMENTERING? - Den "kulturelle" modstand og skepsis blandt bostøtte medarbejderne viste sig større end forventet. Hvis vi kunne gøre det om, ville vi derfor bruge endnu længere tid på, at give medarbejderne indblik og ejerskab for, hvordan vi kan arbejde med FIT denne kontekst. Vi ville have vægtet den faglige forberedelse til FIT højere i starten og været mere tålmodige med selve FIT redskabet. Vi ville fra starten gøre brug af de redskaber vi har udviklet undervejs. Fx en skriftlig "kontrakt" med medarbejderne, der giver 100% sikkerhed for, hvad der er hensigten med FIT og hvad FIT data kan bruges til. Hvad kunne vi have gjort anderledes i FORSKNINGSDESIGN? - Det er muligvis ikke lang nok tid, at måle på FIT efter 1,5 år. Det er muligt man skal forsøge at designe et effektstudie, hvor man sikrer en fuld implementering, før effektmålingen påbegyndes. Det vil evt. kræve en randomissering af borgere fremfor medarbejdere. - Det har vist sig vanskelligt at implementere FIT i en "halv medarbejdergruppe", som resultat af randomisseringen. Man skal muligvis forsøge at designe et effektstudie, hvor medarbejdergruppen uddannes samlet - for at opbygge en fælles kultrur omkring brugen af FIT.