Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sociale arrangementer

Middelfart Mentorforening

Om donationen

I Middelfart kan særligt sårbare borgere få støtte i forbindelse med eksempelvis integration eller social sårbarhed. 204 frivillige mentorer støtter 245 sårbare borgere. Donationen går til afholdelse af de omkring 24 fællesarrangementer, foreningen årligt afholder for de frivillige og de sårbare borgere.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Middelfart Mentorforening
Støttet beløb
60.000 kr., år 2018
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fleste af projekterne er godt forankret og bliver afholdt med jævne mellemrum. Hvorimod mandeprojektet har ind i mellem haft meget få tilmeldinger.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Flere af de afholdte arrangementer har udvidet deltagernes indsigt i Danmarks historien - f.eks. besøg i Tirpiz og Den Gamle By i Århus samt i teknologiens verden - ved besøg i Danfoss Universe (fik afprøvet ny teknologi)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For f.eks. at få de sidste kvinder med til vores kvindearrangementer, vil vi tage personligt kontakt til nogle af kvinderne med flygtninge baggrund for at forsøge at få dem med til vores kvindearrangementer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle