Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sociale fællesskaber GRO

Fonden GRO Kvindekrisecenter

Om donationen

GRO Kvindekrisecenter er en selvejende institution oprettet som fond. Kvindekrisecentret er opstartet i november 2020, og denne donation går til etableringen af sociale aktiviteter såsom fællesspisning, udflugter, kreative aktiviteter, mindfulness og yoga. Aktiviteterne og de trygge rammer på centret skal hjælpe voldsramte kvinder og børn samt støtte og styrke dem til at komme videre til et liv uden vold.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Fonden GRO Kvindekrisecenter
Støttet beløb
150.000 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er i gang. Vi har uddannet personale i yoga og mindfulness og naturen som terapi, så vi selv kan køre det videre og vi er i gang med at justere og tilpasse vores aktivitetsskema, så det modsvarer beboernes aktuelle behov og så der er tilpas med forstyrrelser under ophold, så vi ikke overstimulerer dem med gode tilbud, men rammer nærmeste udviklingszone. Vi holder fortsat fællesspisninger og tager på ture sammen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever i høj grad, at målet med projektet er blevet indfriet, pga. fondsmidlerne fra Trygfonden. Kvinder og børn har fået et trygt og udviklende fællesskab at indgå i gennem aktiviteter under deres ophold. Vi har haft yoga for kvinder og børneyoga, mindfulness for kvinder, naturaktiviteter for kvinder og VÆR- NÆR for kvinder og børn. Kvinder og børn har udtrykt stor glæde og tilfredshed ved at få mulighed for at indgå i disse sociale og fællesskabende aktiviteter med andre beboere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har undervejs været lidt udfordret af covid-19 i forhold til afholdelse af aktiviteter. Vi har oplevet svingende tilslutning/deltagelse, da vi arbejder med en sårbar målgruppe, som har det svært og ikke altid magter at deltage i de gode tilbud vi har i huset. Vi har måtte justere og tilpasse mængden af aktiviteter og har tænkt mere i kvalitet end kvantitet. Det gør ikke noget at alle ikke deltager, hvis blot de som deltager får noget godt ud af det. Det har været succes kriteriet.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle