Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sociale og kulturelle tilbud.

Lokalafdelingen SIND i Frederiksssund og Egedal Kommuner. Færgeparken nr. 13, 2. sal th. 3600 Frederikssund

Om donationen

Lokalafdelingen SIND i kommunerne Frederikssund og Egedal kæmper mod udstødelse og stigmatisering af sindslidende og deres pårørende. Foreningen støtter sine medlemmer i at klare hverdagen og give dem oplevelser, foredrag, sociale arrangementer og udflugter. Denne donation går til, at foreningen fortsat kan afholde et månedligt arrangement i 2020.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lokalafdelingen SIND i Frederiksssund og Egedal Kommuner. Færgeparken nr. 13, 2. sal th. 3600 Frederikssund
Støttet beløb
20.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er fortrøstningsfulde. Vi skal have vanten på igen! Vi har et nyt kalenderår 2021, hvor vi skal gennemføre vores (sædvanlige) palet af outstanding arrangementer. I skrivende stund, her ved udgangen af 2020, er samfundslivet i nogen grad blevet lukket ned igen. Det er selvfølgelig stærkt bekymrende og afstedkommer mange problemer. Også for vores borgere. Vi forventer bedre tider i 2021.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Efter det danske samfund blev lukket ned af politikerne og sundhedsmyndighederne i marts 2020 på grund af Covid-19, har vi oplevet en ekstraordinær situation: En force majeure! Vi, i Lokalafdelingen SIND, er også blevet ramt hårdt. Vi baserer jo især vores aktiviteter på sociale kontakter. Det har ikke været helt nemt at afvikle aktiviteterne samtidigt med, at vi har skullet overholde krav og restriktioner fra politikere og sundhedsmyndigheder. Målene er derfor i ringe grad blevet opfyldt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteterne var såmænd fornuftige nok. Men forårsaget af den famøse Covid-19, var vi nødt til at annullere 6 ud af 11 arrangementer i kalenderåret 2020. Det er selvsagt dybt frustrende. Man kan måske sige: Vi har nået vores mål - men i en noget mindre målestok! Fx gik vi glip af den store 4. dages tur til Sønderjylland i oktober 2020. Vi havde set frem til turen, men vi måtte dsværre aflyse den. Det kan naturligvis mærkes i den store sammenhæng. Det gælder nok også især økonomisk.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle