Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sociale og kulturelle tilbud

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal kommuner

Om donationen

Sindslidende er en udsat gruppe i samfundet, og i Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal Kommuner arbejder man målrettet for at forebygge stigmatisering af deres knap 80 medlemmer, som både er sindslidende og pårørende. SIND støtter sin medlemmer gennem bl.a. sociale arrangementer, hvor medlemmerne kan mødes og få oplevelser sammen. Donationen går til at afholde et månedligt arrangement i hele 2021, som fx vil være ekskursioner, foredrag og rådgivning. Det skal give medlemmerne nogle gode oplevelser og et socialt netværk, der kan hjælpe med til at klare hverdagen.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal kommuner
Støttet beløb
20.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores aktiviteter er ambitiøse og kræver mange, især arbejdsmæssige ressourcer. De afvikles efter økonomisk formåen: Allokering. Vi har, i al (u)beskedenhed, været dygtige til at søge midler. Psykiatrien er i øvrigt ganske, godt stillet i den forbindelse. Vi bestræber os på at fortsætte vores projekt, ufortrødent. Vi synes selv, vi har fat i et godt koncept. Der er en kontinuerlig interesse og et stadigt behov for vores aktiviteter. Projektet er, om man vil, kommet for at blive. En succes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Grundet Covid-19 (og dens mutationer), har vi måttet aflyse arrangementer i: Januar, februar, marts, april og maj 2021. Det er vi selvsagt ikke sluppet ustraffet for! Det har været lidt oppe ad bakke. Men de kulturelle og sociale tilbud (læs: aktiviteter) er blevet, taget godt imod af vores borgere. Ved deltagelse i vores aktiviteter, har vi forhindret ensomhed, isolation og udsathed. Vi har støttet og opmuntret vores borgere. De har været aktive, hovedsageligt sammen med andre ligesindede.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte, planlagte (og gennemførte) aktiviteter for året 2021 var bestemt udmærkede. Men vi blev, i noget omfang, tacklet af Covid-19, og hvad den afstedkomte af problemer. Vi blev dog advaret allerede i marts 2020 - og at det derfor kunne ske igen. Men der var ikke desto mindre tale om endnu en force majeure. Samfundet blev lukket delvist ned. Det var ikke i vores hænder. Vi havde en fornuftig blanding af større og mindre aktiviteter. Vi måtte aflyse en sejlads med "Halmø" d. 16/8 2021.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start