Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sociale og kulturelle tilbud

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund-Egedal kommuner

Om donationen

Lokalafdelingen SIND i Frederikssund Kommune og Egedal Kommune arbejder for at mindske udstødelse og stigmatisering af deres knap 80 medlemmer, som primært er sindslidende, samt deres pårørende, så begge grupper kan få et værdigt liv. Med donationen kan foreningen give deres medlemmer oplevelser og invitere til sociale arrangementer i 2023 i form af udflugter, foredrag og rådgivning.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lokalafdelingen SIND i Frederikssund-Egedal kommuner
Støttet beløb
25.000 kr., år 2022
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Økonomisk er projektet fortsat godt forankret. Men fremover er man absolut nødt til at forholde sig til problemet med mødeaktiviteten. Men igen. Som målgruppe er psykisk sårbare ikke altid herre over deres eget helbred. Vi har måske været for optimistiske i vores tilgang til vores projekt. Det har vist sig ikke at være så succesfuldt, som vi håbede og troede på, når det gælder om at få deltagerne til at møde op til aktiviteterne på selve dagen. Afbudene skyldes akut opstået sygdom (...).

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft en varietet af aktiviteter. Vores projektkoncept er blevet gennemført, som planlagt. Primært har det drejet sig om indgå i sociale fællesskaber. At opleve noget kulturelt sammen. Vi har dog i de sidste 2-3 år forsøgt at få vores arrangementer til at handle om de mere klassiske emner indenfor SIND arbejdet og psykiatrien. Det har vi desværre ikke haft held med. Det er heller ikke lykkedes os at få de unge til at deltage i vores arrangementer. Det er et kendt problem i foreninger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
(NB. De omtalte aktiviteter var kun halvdelen af de gennemførte). Aktiviteterne var alsidige og for det meste, i al ubeskedenhed, vel udarbejdede. I relation til vores mål, var det afgjort de rigtige aktiviteter. Antallet af forskellige deltagere var relativt højt målt på året; men det kneb alvorligt med mødeaktiviteten på mange af arrangementerne. Der var en del tilmeldte, men flere meldte fra. Vi har ingen fornuftig forklaring på det. Men selvfølgelig; vi er en forening for psykisk sårbare.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle