Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt sårbare børn og unge

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors er en ferielejr for 75 socialt sårbare børn fra familier, der er belastet af stoffer, alkohol, incest eller vold. Derudover deltager også asylbørn fra regionen. Gennem ophold i lejren får børnene en ferieoplevelse, de ellers ikke ville have haft mulighed for. Med donationen ønsker Solskinslejren at formidle tilbuddet om ferielejren til kommuner, der normalt ikke henvender sig, samt tilbyde børnene en udflugt til BonBon-Land.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
55.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lejren har kørt i mange år. Forankringen er derfor allerede gennemført, men kun med økonomisk støtte fra fonde som TrygFonden. Kommunerne ser og anerkender problemerne med at tilbyde målgruppen adgang til positive fællesskaber, men det bliver årligt sværere og sværere at finde penge til det. Derfor er lejren i stigende grad afhængig af støtte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lader til at der mangler evaluering for 2017-lejren: Lejren var i 2017 fyldt op! Og vi havde (desværre) børn der ikke kunne komme på lejr. Begrænsningen var at hvis vi lader lejren vokse i antallet af deltagere uden forudgående overvejelser og planlægning har det negativ effekt på graden af sociale relationer. Deltagerne kom fra fattigdom, mange var i medicinsk behandling og tydeligt marginaliserede. - Med tabuer inde på livet. Vi skabte relationer, grin og frirum for alle.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er altid vanskeligt at planlægge til en "10'er" da planlægningen starter i foråret - længe før vi ved præcist hvordan deltagergruppen kommer til at se ud. Vi planlægger med "et katalog af forskellige muligheder" så der noget for alle "børne-typer". Derfor kan vi tilrette så vi med rette kan angive at vi ramte en 9'er.