Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt sårbare børn og unge

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors

Om donationen

En ferielejr kan give sårbare børn en ferieoplevelse, de ellers ikke ville have haft. Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors er en ferielejr for 80 socialt sårbare børn fra familier belastet af stoffer, alkohol, incest eller vold. Børnene kommer fra København, Bornholm og tilgrænsende kommuner. Lejren foregår på Lolland, så børnene kommer langt væk fra deres daglige liv. I alt er der normeret 45 frivillige for at sikre, at hvert enkelt barn har maksimale muligheder for kontakt. Med donationen ønsker Solskinslejren at formidle tilbuddet om ferielejren til kommuner, der normalt ikke henvender sig, samt tilbyde børnene en udflugt til BonBon-Land. TrygFonden har støttet lejren fra 2011 til 2017.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
55.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores forventning var at ca 1/3 af deltagerne ville være gengangere og det passede meget godt.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Igen i 2018 havde Solskinslejren flere deltagere med end tidligere. Vi oplevede en progression af den udvikling der har været de seneste 10 år hvor deltagerne helt tydelige er blevet mere marginaliserede i forhold til deres jævnaldrende i Danmark. På lejren fik alle en pause fra en hård hverdag og et boost på selvtillid og en inklusion i et positivt fællesskab. Der deltog en stor gruppe gengangere fra det tidligere år og vi kan se at børnenes behov og situation ikke er 'en periode' men et langvarigt problem for deres trivsel der hjemme. De havde glædet sig til at komme på lejr og i børneevalueringen fremgik det at mange for oplevede at på lejren de hjemlige forpligtelser og problemer afløst at ferietid og 'barnlige muligheder'. På den måde levede vi i høj grad op til vores målsætning. Desvære medførte vores oplevelser også svære tilbagemeldinger til sagsbehandlere. Informationer som vi senere har lært har haft indgribende - men omsorgsfulde - effekt i nogle af deltagerne øvrige liv. Også på det punkt tror vi at vi har hjulpet nogle pressede børn til en bedre mulighed for at komme med i fællesskabet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi forsøger dels at skabe ramme for inklusion i fællesskabet, rammer for at skabe fællesskab og mulighed for at tage selvtillid og succesfulde oplevelser med hjem. Det betyder at vi forsøger os med en kombination af fede børne-oplevelser og pauser hvor snak, grin og leg fylder mest. Det lykkedes vi rigtig godt med. Man kunne med fordel have 1-2 gensyns-muligheder efter lejren.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start