Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt sårbare børn og unge

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Denne donation går til Solskinslejren, der er en ferielejr under Ungdommens Røde Kors for socialt sårbare børn fra familier belastet af stoffer, alkohol, incest eller vold. På ferielejren får børnene oplevelser omgivet af frivillige voksne. Lejren foregår på Lolland, så børnene er helt væk fra deres daglige miljø.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
60.000 kr., år 2019
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi havde igen 1/3 af børnene der kom tilbage, men derudover er sommerlejren også et springbræt til andre URK-aktiviteter og andre fællesskaber.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Solskinslejren er et projekt der forsøger at skabe frirum, oplevelser og adgang til fællesskabetet. På lejren der varer 7 dage opnåede vi at inddrage alle børn i aktiviteter, leg og social samvær. Oplevelser er med til at gøre børnene lige med deres kammerater der fx har været på ferie i sommerferien. Vi evaluerer både med børnene efter lejren og med forældre og indstillere - samt sociale myndigheder. Vi har fået meget flotte tilbagemeldinger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet forandre sig hvert år fordi deltagerne (børnene) inddrages i planlægning og afholdelse af aktiviteter. Det betyder at noget ikke ender som planlagt, men det er en stor fordel at tilrettelægge det på denne måde.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start