Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt sårbare børn og unge

Solskinslejren under Undgodmmens Røde Kors

Om donationen

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors er en ferielejr for socialt sårbare børn fra familier, der er belastede af bl.a. stoffer, alkohol, incest eller vold. Børnene kommer fra Bornholm, København eller tilgrænsende kommuner. Gennem opholdet i lejren får børnene en ferieoplevelse, de ellers ikke ville have haft mulighed for at få. I 2023 foregår lejren på Sjælland for omkring 90 børn.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Solskinslejren under Undgodmmens Røde Kors
Støttet beløb
60.000 kr., år 2022
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I år havde vi ikke mindre end 3 tidligere 'lejrbørn' med som frivillige hjælpere på vores lejr. Det siger om noget hvor stor en betydning lejren har givet og nu på en ny måde giver til den enkelte person. Vi havde igen i år mange børn med som var gengangere fra sidste år. Dertil kommer der vores frivillige hjælpere, hvor langt over halvdelen også er gengangere. Det viser os hvor meget denne lejr ender med at betyde hvor så mange mennesker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Gennem hele ugen har vi fyldt alle de dejlige børn op med gode oplevelser, nye venskaber og en masse voksenkontakt. Ting som de ikke altid er vant til hjemme. De har fået en uges sommerferie, hvor de blot skulle være børn, hygge sig og ikke tænke over hverdagens udfordringer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På Solskinslejren har vi hvert år nye og gamle hjælpere med. Det samme gælder børnene, hvor ca. 25-35 % er gengangere. Vi bruger hvert år tid på at spørge børnene, hvad der var godt ved lejr og hvad der manglede. Når svar som "vi vil gerne have pizza 2 gange i ugen" er det der evalueres, synes vi at det vi laver er ret godt. En ting vi gerne vil fokusere mere på næste år, er at lave lidt flere områder til de ældste af børene. En oase hvor de kan "hænge ud". Det er der blevet efterspurgt.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start