Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt selvforsvar

Landsforeningen Autisme

Om donationen

Donationen går til en kursusrække og etablering af netværk for at ruste unge med autisme til overgangen til voksenlivet. Mindre end 40 pct. af unge med autisme har en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år, selvom langt de fleste kommer gennem grundskolen. Når unge med autisme fylder 18 år, behandles de pludseligt som voksne i det offentliges øjne, der gælder nye regler, og de skal løfte deres sagsakter selv. Mange unge med autisme knækker nakken og bliver kørt ud på et sidespor i forbindelse med denne overgang. Donationen gør det muligt at tilbyde kurser i socialt selvforsvar for unge autister i alderen 16-30 år, som skal hjælpe de unge til at mestre eget liv i overgangen fra barn til voksen og give dem tro på sig selv og anerkendelse. Kurserne skal i første omgang nå ud til 500 unge med autisme.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Landsforeningen Autisme
Støttet beløb
870.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I projektet havde vi oprindeligt tænkt at der skulle oprettes fysiske peer to peer netværk, som kunne leve videre efter projektets afslutning. Dog efter dialog med den primære målgruppe opdagede vi at ønsket og behovet for online peer to peer netværk var større end for fysiske. Der er således nu oprettet to online netværk, som faciliteres af to peer to peer mentorer (begge uddannet i projektet) i fællesskab med projektets projektleder.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores mål er i høj grad blevet indfriet. Vi har oplevet stor efterspørgsel på projektets forskellige aktiviteter. Vi har igennem hele forløbet både i indholdet på kurserne samt i det undervisningsmateriale, som er blevet udarbejdet haft et stort fokus på overgangene de unge oplever og at klæde dem på til at forstå og håndtere overgangene bedre. Vi har arbejdet meget med at en del af undervisningsmaterialet, skulle være let tilgængeligt at bruge hjemme i sin daglig dag.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle vores aktiviteter er blevet evalueret utrolig godt af målgruppen og deres forældre. En ting vi kunne have gjort anderledes, er klart at have haft et større fokus på online tilbud i projektet også. Online tilbud passer rigtig godt til målgruppen, og for flere i målgruppen er det naturligt at fællesskaber og undervisning sagtens kan foregå online. Det var også derfor projektet endte med at etablere online netværksgrupper i slutfasen i stedet for fysiske, fordi det var det målgruppen ønskede.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start