Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt udsatte børn i fokus

Forening Barnets Sag

Om donationen

Barnets Sag er en frivillig forening med 45 børn, der har til formål at hjælpe socialt udsatte børnefamilier ved at styrke og forbedre børnenes udviklingsmuligheder. I foreningens Familiehus kan børnene lege og udvikle deres personlige kompetencer. Derudover tilbyder foreningen kulturelle oplevelser, som børnene ellers ikke ville have mulighed for at deltage i. Foreningen ønsker med denne donation at tage børnene med på en oplevelsesudflugt, hvor de skal se forestillingen Mio, min Mio. Endvidere skal støtten bruges til forskellige hobbyartikler. Formålet med projektet er at fremme børnenes sociale relationer og selvværd.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Forening Barnets Sag
Støttet beløb
19.800 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at opnå vores mål i høj grad, derfor mener vi, at det lykkedes at forankre projektet også i høj grad.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet at styrke børnenes sociale relationer er opnået - børnene har fået flere venner, har fået konkrete råd og vejledning, hvordan de kan takle/ undgå mobning i skolen. Ved at fokusere på deres kunnen og ved at fremhæve deres positive sider lykkedes det at styrke deres selvværd, selvtillid. Børnene har lært at tage hensyn til hinanden og arbejde i grupper. Vi kunne observere, at børnene blev mere selvstændige og blev bedre til at udrykke sine ønsker og sige fra på en pæn måde. Via Banko spil blev børnene meget bedre til tal og har lært at være stille og koncentrer sig.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I løbet af projektet kunne vi tilbyde mange forskellige aktiviteter og en del udflugter. Derfor mener vi, at vores projekt var egnet til børn med forskellige interesser og med forskellige udfordringer.