Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt udsatte børn i fokus

Barnets Sag

Om donationen

Den frivillige forening Barnets Sag har til formål at hjælpe socialt udsatte børnefamilier og forbedre børnenes udviklingsmuligheder. I foreningens Familiehus tilbydes de udsatte børn et fællesskab og aktiviteter med de frivillige og de andre børn, hvilket fremmer børnenes selvværd og sociale relationer. Formålet er at undgå fremtidig marginalisering af børnene, og derfor sættes der fokus på det enkelte barns ressourcer. Denne donation går til at tilbyde de udsatte familier en sommerudflugt til Djurs Sommerland, som familierne under normale omstændigheder ikke ville have mulighed for at deltage i.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Barnets Sag
Støttet beløb
30.000 kr., år 2018
Fokusområde
En chance i livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med forankring af projektet tænker vi videre, hvordan kan man fasholde de inspirationer og de aktiviteter fra projektet i børnenes liv og stiller spørgsmål, hvordan kunne man videreudvikle de erfaringer og læring, som projektet har givet børnene. Børnene har lært at snakke pænt til hinanden og om hinanden, tage hensyn til hinanden og passe på hinanden. Vi har oplevet, at børnene blev mere glade og robuste, fungerer bedre i grupper.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet at styrke børnenes evner til at indgå i sociale relationer er opnået. Børnene blev meget beder til ar arbejde i grupper, tage hensyn til hinanden. De blev mere tålmodige med hinanden. Der er opstået nye venskaber. Der er flere børn begynde at spille teater på teaterskole Kastalia.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja... at dele børn i mindre grupper og i det samme alder, på den måde kunne man skabe mere homogene grupper, som på kort sigt ville skabe grobund for et rigtig godt socialt sammenhold i grupperne.

Fokusområde

En chance i livet

Alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. En kompetencegivende uddannelse mindsker risikoen for misbrug, social isolation, kriminalitet, kroniske sundhedsproblemer og arbejdsløshed.
Mere om vores fokusområde En chance i livet