Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt vaskeri

Kirkens Korshær

Om donationen

Varmestuen Fedtekælderen har eksisteret siden 1960, og hver dag kommer der 80-100 borgere for bl.a. at få et måltid mad, et bad og hjælp til stort og småt. Fedtekælderen har også et lille vaskeri, hvor brugerne kan aflevere deres tøj til vask. Denne donation skal bruges til at flytte og udvide vaskeriet, så brugerne får mulighed for selv at vaske deres tøj. Dette tiltag skal bidrage til at øge brugernes selvværd og følelse af at være bare en lille smule herre i eget liv. Flytningen af vaskeriet frigiver samtidig et lille rum, der kan benyttes som et fortroligt rådgivnings-, sundheds- og samtalerum.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
215.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nu hvor vaskeriet er etableret, vil vi over tid 'blot'skulle udskifte maskiner. Det er så meget 'lettere' at finde midler til afgrænsede projekter som vaskemaskiner/tørretumblere end det er til selv etableringen af et vaskeri. Så kæmpe tak herfra

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er i høj grad lykkedes. Graden af 'hjælp til selvhjælp' er dog lidt mindre end ønsket ift. at gæsterne selv skulle kunne tilgå/håndterer maskinerne. Vi er nødt til at sikre at lommer er tømte, at dét der vaskes i maskinerne er vaskbart og at de rigtige programmer benyttes. Men når det er sagt, er det en stor gevinst for vores gæster, selv at kunne vaske eget tøj og således holde på værdigheden ved ikke altid at gå i andres aflagte tøj. Der vaskes også beskidt tøj fra bad til udlevering

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
At kunne få bad og rent tøj er to af Fedtekælderens kerneydelser. Ved at opgradere vaskeriet og samtidigt give plads til kontor/samtalerum/sundhedsrum/omklældningsrum har vi udnyttet varmestuens fysiske muligheder optimalt. Det er en sand fornøjelse, dagligt at kunne sende så mange af vores gæster rene ud af døren iført rent tøj. I forbindelse med bad, vask tøjudlevering er der desuden gode muligheder for relationsdannelse og gode snakke, da bade/vaskeområdet ligger i adskilt fra selve varmestue

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle