Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Søn og helligdagsåbent

Kirkens Korshær

Om donationen

Varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn er en af Kirkens Korshærs dagvarmestuer. Her kommer socialt udsatte mennesker, misbrugere, psykisk syge, hjemløse mfl. Varmestuen dækker brugernes basale behov for varme, mad, tøj, hvile og fællesskab. Denne donation går til, at Varmestuen kan udvide sine åbningstider, så der bl.a. kan holdes åbent på søndage i vinterhalvåret.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
113.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Desværre må vi også fremover hoppe fra pulje til pulje for at få indsatsen til at hænge økonomisk sammen. Det ville ellers være kærkomment med en forankring af projektet, så vi ikke hvert år skal bruges så mange ressourcer på at finde midlerne til et så væsentligt tilbud. Der er rigeligt at gøre med at løse opgaven.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Covid-19 og de deraf følgende restriktioner har reduceret det antal udsatte mennesker vi kan have indendørs i varmestuen på samme tid. Og dermed det samlede antal. Derfor har vi ikke helt nået målet ift. hvor mange mennesker, der er kommet ind i varmen i Fedtekælderen søn- og helligdage. Men omstændighederne taget i betragtning er vi tilfredse med resultatet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vores mangeårige erfaring, at Fedtekælderens tilbud er dem der er mest brug for på dage hvor andre steder holder lukket. Vi havde dog ikke på forhånd kunne forudsige behovet for at Fedtekælderen skulle være et fast holdepunkt under corona og at information om corona ville være så vigtig en aktivitet. Således tilpasses Fedtekælderens aktiviteter og ydelser de behov der er.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle