Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommer-/efterårslejr 2023

Red Barnets Familieoplevelsesklub i Svendborg

Om donationen

Red Barnets Familieoplevelsesklub i Svendborg arrangerer sommerlejr for udsatte familier. Mange af familierne er på overførselsindkomst og har derfor begrænset økonomisk råderum til ferie og andre oplevelser med børnene. Sommerlejrene giver gode oplevelser med samvær og aktiviteter på tværs af familierne og oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Med donationen kan Red Barnet afholde sommerlejren i 2023 og give 39 børn og 18 voksne oplevelser i sommerferien, som de ellers ikke ville have mulighed for at få.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnets Familieoplevelsesklub i Svendborg
Støttet beløb
40.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det kan være svært at uddybe. Erfraringsmæssigt forlader vores familier først familioplevelsesklubben, når børnene bliver over 13-14 år, og ingen mindre søskende har. Ingen af vores familier har forladt klubben pga af utilfredshed eller af andre årsager. Familierne har det godt indbyrdes med hinanden, og børnene kender hinanden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har søgt og fået tilsagn om en donation til sommerlejr. I år har vi holdt vores sommerlejr på Bøsøre Strand og Camping Feriepark. Vi har lejet hytter til vores, familier, og et fællesrum "Stalden", hvor vi spiste alle vores måltider, og gennemgik dagens tilrettelagte program med familierne. Der var mødepligt, og alle familierne skulle deltage i de fællesarrangementer som var planlagt. Det har været en stor succes, og familierne vil gerne have, at vi gentager turen i 2024.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I år valgte vi at sommerlejren med familierne skulle være på Bøsøre Camping og Feriecenter. Bøsøre Camping og Feriecenter ligger ud til Langelandsbæltet, dejlig badestrand, og har samtidig et ind- og udvendig badeland. Vi var derfor sikre på, at uanset vejret, ville børnene har mulighed for at bade. Det var en stor succes.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start