Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommercamp

IBOS - Insitituttet for Blinde og Svagsynede

Om donationen

I en uge i sommerferien afholder Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) en sommerlejr for unge 16-22-årige med synshandicap. Dermed får de unge mulighed for at være sammen med jævnaldrende, der oplever de samme daglige udfordringer, som synshandicappet giver i forhold til både sociale færdigheder, selvværd og generel funktionsevne. IBOS' sommerlejr har været en tilbagevendende årlig begivenhed siden 2007.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
IBOS - Insitituttet for Blinde og Svagsynede
Støttet beløb
99.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er forankret organisatorisk i IBOS mht. forberedelsen, men der er desværre stadig ikke mulighed for, at IBOS med de nye budgetvilkår selv kan finansiere afholdelsen af årets sommercamp.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De unge har haft success med at indgå i en række sociale oplevelser, der er dannet venskaber og netværk, som de kan trække på fremover, når de skal begå sig i den seende verden. Desuden er der skabt en positiv forbindelse til IBOS som et sted, hvor man kan få gratis rådgivning om IKT-hjælpemidler, studie- og jobvejledning, mv. og til Dansk Blinde Samfunds Ungdom, DBSU, hvor de også kan deltage i arrangementer og netværk for unge. På IBOS oplever vi nu tidligere deltagere, der er fyldt 23 i årets løb, være i krise over, at de ikke længere må deltage i årets sommercamp.