Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerdaghøjskole for demente

Alzheimerforeningen

Om donationen

De seneste mange år har Alzheimerforeningen arrangeret Aktiv Højskole for demente og deres ægtefæller. På den fire dages daghøjskole er der forskellige arrangementer med fokus på krop og bevægelse, sansning i naturen, kreative workshops, musik og socialt samvær. Derudover har deltagerne mulighed for at dele oplevelser og erfaringer med demens. Formålet med dette projekt er således at støtte med honorarer til undervisere og en udflugt.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Alzheimerforeningen
Støttet beløb
20.000 kr., år 2016
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er vanskeligt at sige, men de fleste gav udtryk for, at det skulle være et årligt tilbagevendende tilbud. Så det arbejder vi på.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle deltagere var aktive, fokuserede og der var en stor social gensidig omsorg for hinanden på trods af sygdom. Sang, musik og bevægelse knytter mennesker med demens sammen og får dem til at være i nuet og glædes ved samvær med andre. De pårørende ægtefæller som deltog var især begejstrede for psykologens input omkring det at være pårørende til en person med demens og hvilke udfordringer og belastninger, det betød for familien. Der blev i den grad skabt stjernestunder

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Umiddelbart nej, Dog havde vi ikke plads til at få lokale malere med ej heller de juridiske aspekter var der plads til, så fremover må vi begrænse og planlægge med begrænsning i temaer - men det må siges at i forhold til antal dage på højskolen og indholdet var det efter borgernes udsagn fint.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet