Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerfællesskaber 21

Bornholms Regionskommune

Om donationen

Mange børn på Bornholm har været påvirket af nedlukningen af skoler og institutioner grundet Covid-19 og mangler social kontakt. Da mange bornholmske forældre er beskæftiget inden for turisme, arbejder de i sommerferien, og mange børn beskæftiger sig selv. Kommunen tilbyder derfor sommercamps, og donationen gør det muligt at invitere endnu flere børn med i år.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Bornholms Regionskommune
Støttet beløb
240.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes at udbyde 22 camps takket være Trygfondens bevilling. De gode erfaringer har sat gang i en drøftelse blandt Bornholms kulturinstitutioner om muligheden for at indgå et samarbejde om at udbyde lignende sommertilbud til børn.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet vurderes at have været en succes. I løbet af sommerferie blev der gennemført 21 camps af 4- 5 dages varighed (1 camp blev aflyst på grund af manglende tilmelding). Det lykkedes os således at lave 6-7 camps flere end forventet. Der kunne deltage 10-15 børn i hver camp. Det endte med, at der deltog 244 børn i alderen 9-12 år. Det svarer til lidt over 20 % af bornholmske børn i denne aldersgruppe.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi udbød 22 camps, hvoraf 1 camp blev aflyst på grund af manglende tilmelding: Forfatterskolen på Bornholms Kulturskole, som foregik på Hammerhus appellerede ikke til børnene. Vi vurderer, at børn ikke ønsker at skrive om sommeren, men vil gerne være mere fysisk aktive. Vi reflekterer over muligheden for at opkræve en symbolsk deltagerbetaling og antallet af undervisere i forhold til deltagende børn.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle